Örgütlenmesinde Güçlük Çekilen Çalışanlar Uluslararası Konferansı

hard to org konfTürk ve yabancı ev işçilerinden kağıt toplayıcılara, sokak satıcılarından apartman görevlilerine, örgütlenme güçlüğü yaşayan çalışanlar Ankara’da buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) yararlanıcısı olduğu ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen “Örgütlenmesinde Güçlük Çekilen Çalışanlar Uluslararası Konferansı”nda kağıt toplayıcılarından, apartman görevlilerine, ev işçilerinden sokak satıcılarına seslerini pek fazla duyuramayan çalışanların örgütlenmesine ilişkin sorunlar ve olası çözüm yolları ele alındı.

Hindistan’dan Avrupa Birliği ülkelerine, dünyanın çeşitli yerlerindeki iyi uygulama örneklerini gerçekleştiren kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı konferansta Türkiye özelindeki uygulamalar ayrıntılı olarak tartışıldı.