Özel sektör eşitlik adına güçlerini birleştiriyor

IMG_4487_webKoç Holding bünyesindeki şirketler, çalışanlar, bayiler ve tedarikçiler arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan “Ülkem İçin” projesi kapsamında sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ve özel sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri “Eşitlilik Buluşması” isimli bir toplantıda İstanbul’da biraraya geldi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda sahadan gözlemlerin ve en iyi uygulamalarının paylaşıldığı toplantıya, iş dünyasında kadınların daha fazla temsil edilmesi, ücret ve sorumluklarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapılabilecekler üzerine konuşmalar yapıldı.

Toplantıya katılan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Cinsiyet Eşitliği Program Koordinatörü Meltem Ağduk, yaptığı konuşmasında “Özel sektörün yaptığı bu tip çalışmaların, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkemizdeki dönüşümü için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi. “Son 15 sene içinde yapılan çalışmalara baktığımızda, finansal destek vererek katkı sunan özel sektörden, dönüşüme öncülük eden bir özel sektöre geçildiğini gözlemliyoruz. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) aslında daha çok üreme ve cinsel sağlık konularında yoğun olarak çalışır. Ancak, toplumsal cinsiyet eşitliğini konularında bizim tüm programlarımızın içinde vardır. Bizler, toplumsal cinsiyet eşitzisliğini ve bundan doğan kadına yönelik şiddeti, halk sağlığını tehdit eden bir konu olarak gördüğümüz için bu konuda yoğun olarak çalışıyoruz” dedi.

Ağduk, konuşmasında, “Çalışma hayatındaki kadınların eşitsizlikle mücadele gibi ciddi bir sorunu aşmaları gerekiyor. Hem dünyada hem de ülkemizde kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliği hala aşılması gereken sorunlardan biri. Bir erkek yaptığı iş karşılığı 1 dolar alırken, aynı işi yapan kadın 77 sent kazanıyor. Beyaz yakalı, yönetici seviyesindeki kadın çalışanların mücadele etmeleri gereken bir diğer zorluk da aile içi siddet. Bir kadın için iş hayatına girmesinin önündeki en önemli engellerinden biri de bu şiddet türü” dedi.

Ağduk,  toplumsal cinsiyet eşitliğindeki iyi niyetli çabalarla görülen ilerlemelere bakıldığında eşitsizliğin tamamen ortadan kalkması için 100 yıla ihtiyaç var notunu düştü. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Cinsiyet Eşitliği Program Koordinatörü Meltem Ağduk, konuşmasının sonunda, “toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını hızlandıran en önemli faktörlerden biri de UN Women ve UN Global Compact’ın ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’dir (WEPs)” dedi.

Koç Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğini kendi bünyesinde sağlamak için 2015 yılında Kadın Güçlenmesi İlkeleri (WEPs- Women Empowerment Principles) imzalamış ve 7 ilkeyi işleme koymuştur. Bu ilkeler:

1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması

2. Tüm Kadın ve Erkeklere İş Yaşamında Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi

3. Tüm Kadın ve Erkek Çalışanların Sağlık, Güvenlik ve Refahının Sağlanması

4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim Olanaklarının Desteklenmesi

5. Kadınları Güçlenmesi için Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması

6. Toplumsal Girişimler ve Savunuculuk Çalışmalarıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi

7. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Elde Edilen Başarıların Değerlendirilmesi ve Halka Açık Raporlanması

Türkiye’nin eşitsizlik karnesi:

Türkiye’deki kadınların işgücüne katılımıyla ilgili rakamlara baktığımızda, eğitim seviyesi yükseldikçe, kadınların işgücüne olan katılımları da aynı oranda arttığı gözlemleniyor. Türkiye’de emek gücünün %55’i kadınlar tarafından sağlanırken, bu gücün %47’si kadınların ücretsiz olarak verdiği emek. Bu ücretsiz emek tanımı altında, kadınların evde erkeklere oranla 4 kat daha fazla zaman ayırarak yaptığı ev hizmetleri var. 2016 verilerine bakıldığında 15-64 yaş aralığındaki kadınların işsizlik oranı %15.9. İşsiz kadınlar, iş bulma konusundaki beklentileri erkeklere kıyasla çok daha düşük olduğu gözlemleniyor. Rakamlara baktığımızda, kadınların “kadın işlerinde” daha düşük ücretle çalıştığı görülüyor. Hemşirelik, öğretmenlik, diyetisyenlik, sekreterlik satış veya sosyal hizmet görevliliği “kadın işleri” olarak tanımlanıyorken, mühendislik, bilim & teknoloji gibi alanlar da “erkek işi” olarak görülüyor.