UNFPA: Şiddet mağdurlarının sessizlik duvarını aşıyoruz

unfpa-kkulessaBirleşmiş Milletler Nüfu Fonu ve Sabancı Vakfı destekleri, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu yürütücü ortaklığında, TUSİAD işbirliğinde ilerleyen ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ projesinin İngiltere Büyükelçiliği finansal katkılarıyla “Şirketler Birliği Çalıştayı” İstanbul’da 15 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

25’ten fazla şirket temsilcisinin katılım gösterdiği çalıştayda “arama konferansı” tekniği kullanılarak verimli tartışma ortamı yaratıldı. “Arama konferansı, ” projeye dahil olan kurumların bir araya gelip, tanışmaları ve fikir alışverişinde bulunmalarına imkan sağlayan bir konferans türü olarak tanımlanıyor.

İngiltere Başkonsolosluğu Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey “Tüm iş verenler, bünyelerinde aile içi şiddete maruz kalan veya kalmış çalışanlara sahip olabilir. Bu kişiler, bazen mağdur, bazen tanık, bazen olayın faili olabiliyor. Özel sektör aile içi şiddetin bir çok farklı türüyle mücadele ve önleme noktasında önemli bir role sahip. Özel sektör ve kamu işverenlerinin, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamada, çalışma ortamı ile ilgili veya ilgisiz, tüm risklerle mücadelede yasal ve etik bir takım yükümlülükleri ve ekonomik öncelikleri vardır. İşverenlerin aile içi şiddetten haberdar olduklarını gösterdiklerinde ve çalışanlarını bu konuda erişebilecekleri hizmetlerle ilgili bilgilendirdiklerinde, birçok çalışanın yardım aramasını engelleyen aile içi şiddet sessizlik duvarının aşılmasına yardımcı olur” dedi ve ekledi “Bir çok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de benzer programları desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İngiltere Büyükelçiliği bu önemli toplantıyı destekleme fırsatına sahip olduğu için de ayrıca mutluluk duymaktadır” dedi.

Şirketler Birliği Çalıştayı’nın açılışında konuşma yapan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, konuşmasında “Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi, cinsiyet eşitliği konusunda, özellikle de son altı yıldır İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi yoluyla, özel sektörle birlikte çalışıyor. Projeye 53 şirketin dahil olduğu ve bu şirketler arasında on binlere varan çalışan sayısına sahip Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de olduğunu sevinerek görüyoruz. Kuşkusuz, bu proje, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu için bir önceliktir. Çalışanların evlerinde yaşadıkları şiddet nedeniyle yaşadıkları sağlık ve psikolojik sorunlar, iş hayatlarına da sıçrayıp, motivasyon kaybı ve devamsızlığın artmasıyla, üretkenliklerinde ciddi düşüşler yaşanmaktadır” dedi.

Düzenlenen çalıştayda, katılımcılar, projeye dahil olduktan sonra şirketlerinin bünyesinde ne gibi dönüşümler yaşandığına dair gözlemlerini paylaştılar. Paylaşımlarda, şirket içinde kadın erkek rollerinin sorgulanmaya başlandığını, konu hakkında yapılan toplantılara erkeklerin de katılım göstermeye başladığını, bazı kadın çalışanların halen maruz kaldıkları şiddet konusunda konuşmakta zorluk çektiğini, bazı kavramların tam olarak bilinememesi nedeniyle karmaşanın yaşandığı ve kadının hala birey olarak değil aile içinde tanımlandığı gibi bir çok farklı nokta tartışmaya açıldı.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Hakkında

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance – BADV) projesi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından aile içi şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmektir amacıyla tasarlanmıştır. Proje kapsamında, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlenmektedir. 2013 yılında Hollanda Başkonsolosluğu’nun ve UNFPA’nın hibe desteği ile hayata geçirilen proje, iş dünyasında kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini amaçlamaktadır.