Sınır Yönetimi Alanında Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan Arasında Bölgesel İşbirliği Projesi Devam Ediyor

İspanya Çalışma Ziyareti
İspanya Çalışma Ziyareti

Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonları ile finanse edilen;  Bulgaristan ve Yunanistan ile merkezi ve yerel düzeyde sınır aşan işbirliği kanalı ile, Türkiye’nin AB mevzuatı ve en iyi uygulamaları ile uyumlu sınır yönetimi çabalarını desteklemeyi amaçlayan, “Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği – Aşama 1” projesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve projenin ana yararlanıcısı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı işbirliği ile devam ediyor.

Bu çerçevede, 18-20 Nisan tarihleri arasında “Kaymakamların Göç ve Sınır Yönetimi Alanında Eğitimi” Kızılcahamam’da; “Sınır kapılarından geçen araçlarda ve römorklarda (araç kasalarında) saklanan göçmenlerin gizli sınır geçişlerine ilişkin sorunların ve güçlüklerin belirlenmesine yönelik çalıştay” 20-21 Nisan tarihlerinde Edirne’de; Türkiye’de sınır yönetimi alanında çalışan yetkililerin AB ülkelerindeki entegre sınır yönetimi ile ilgili deneyimlere ve en iyi uygulamalara aşina olmaları için proje kapsamında İspanya ve İtalya’ya Nisan ve Mayıs aylarında çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu aktivitelere ek olarak, Edirne (Kapıkule) ve Bulgaristan (Kapitan Andreevo) Sınır Kapılarında 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde 3 ülke ilgili katılımcılarının çalıntı bir araca işaret eden şüpheli özellikleri nasıl tespit edebilecekleri yönünde eğitilmeleri amacıyla “Çalıntı araçların tespitine ilişkin ortak eğitim” düzenlenmiştir.