Suriye Krizi’nin Devam Eden Etkisine Müdahalede Ulusal Çabaları Desteklemek Üzere 3RP 2019-2020 Türkiye Bölümü Lansmanı yapıldı

3RPphotoArt arda beş yıl boyunca dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam eden Türkiye’nin, Suriye Krizi’nin ülkedeki etkisine müdahalesini desteklemeyi amaçlayan 3RP 2019-2020 Türkiye Bölümü lansmanı 5 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirildi.

Plan, hizmetlerin güçlendirilmesiyle hassas konumdaki bireylerin korunması; geliştirilmiş temel hizmet sunumu; mültecilere ve ev sahibi topluluğun hassas konumdaki üyelerine acil yardım; mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeleri için geçim kaynaklarının ve iş fırsatlarının genişletilmesi yollarıyla yaklaşık 3.6 milyon Suriyeli mültecinin devlet hizmetlerine dahil edilmesi ve yönlendirilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Toplantıda konuşan UNHCR Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp: “3RP, hükümetin mültecileri korumaya yönelik çabalarını destekleyen ortaklar için bir çerçeve oluşturuyor. Mültecilerin ihtiyaçlarına cevap verme ve hizmet sağlayıcıları destekleme konusunda katkıda bulunmayı hedefliyor. Plan, sadece mültecileri korumak ve kaliteli hizmet sunumunu desteklemek için yapılan müdahaleleri değil, aynı zamanda ev sahibi toplulukların kilit rolünü ve sosyal uyuma katkıda bulunma gereğini de dikkate alıyor,’ dedi.

Türkiye’deki Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP), UNHCR ve UNDP tarafından koordine edilen bütünleşik bir insani yardım ve esneklik planı olup, hükümetin çabalarını toplu olarak desteklemek için 1.75 milyar dolar mali destek arayan 11 Birleşmiş Milletler ve 27 sivil toplum kuruluşunun ortak vizyonunu tanımlamaktadır.