TAGEM ve UNIDO Yedi İlde Bilgilendirme Toplantıları Gerçekleştirdi

unido1
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)’nın ortaklaşa yürüttüğü, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından fonlanan Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi kapsamında 17 Nisan – 24 Mayıs tarihleri arasında Ankara, Samsun, Tekirdağ, Adana, Şanlıurfa, Balıkesir ve İzmir olmak üzere yedi şehirde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bilgilendirme toplantılarında Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi’nin gelişme süreci ve öneminden bahsedilerek, projenin gerek Türkiye gerekse küresel ölçekte karbon azaltımına etkisi vurgulanmıştır. Proje Ulusal Uzmanı Dr. Figen AR tarafından hazırlanan sunu ile proje tanıtımı yapılmış, çağrı amaçları ve esasları hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Proje çerçevesinde modern biyoenerji projelerinin desteklenmesi, pilot tesis ve tedarik zinciri kurulması amacıyla açılan çağrılara dair başvurular 09 Nisan 2019 – 19 Temmuz 2019 tarihlerinde kabul edilerek 30 Temmuz 2019 –  15 Eylül 2019 tarihlerinde değerlendirmeler yapılacaktır.  Çağrılar ve proje ile ilgili tüm detaylara http://www.surdurulebilirbiyokutle.comadresinden ulaşılabilmektedir.