Türkiye’deki mülteci çocuklar için düzenlenen ek aşı kampanyası bugüne kadar 300.000 çocuğa ulaştı

Fotoğraf: WHO/Stephen Chernin
Fotoğraf: WHO/Stephen Chernin

DSÖ, şuan Türkiye’de ikamet eden 59 aylığa kadar tüm Suriyeli ve diğer mülteci çocukları korumak adına Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen rutin aşılar ile birlikte geniş kapsamlı bir ek aşı kampanyasını destekliyor. Kampanyanın amacı, aşılarını kaçıranların ulusal rutin bağışıklama programı uyarınca tespit edilmesini sağlayarak mülteci nüfusun rutin aşı oranını yükseltmektir.

Ülke çapında 300.000 çocuğa ulaşan ilk tur Mart ayında gerçekleşti. 2. tur 3-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

DSÖ Mülteci Sağlık Programı, planlama, kaynak seferberliği, sağlık ortakları ile ağ oluşturma yönlerinden kampanyayı desteklemekte ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar (AÖH) Daire Başkanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. THSK-AÖH Daire Başkanı Dr. Osman Topaç: “Amacımız tüm misafir çocuklara Türk çocukları ile aynı bağışıklama hizmetlerini sağlamaktır. ” dedi.

Aşılama ücretsizdir ve yasal statülerine bakılmaksızın tüm çocuklara sunulur. Aşı kampanyası, Türkiye’deki Suriyeli nüfusunun yaklaşık %90’ına ev sahipliği yapan 20 il üzerinde yoğunlaşmaktadır. Suriyeli çocuklara yönelik aşı programı, Türk çocukların aşı takvimi ile uyumludur.

Bağışıklama engellerini kaldırmak

Birleşmiş Milletler sağlık sektörü koordinasyon ajansını yönetirken DSÖ, özellikle hedef kitleyi harekete geçirmek için çevirmenleri, topluluk rehberlerini ve iletişim etkinliklerini belirleyerek kampanyayı desteklemek adına sivil toplum örgütleri ile ilgilenmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu ve sivil toplum ile birlikte, DSÖ aynı zamanda iletişim materyalleri hazırlanmasını da desteklemektedir.Bu faaliyetler ve materyallerin amacı aşılar hakkındaki asılsız bilgilerin düzeltilmesinin yanı sıra bağışıklamayla ilgili dil ve kültürel engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu hususlar ortadan kaldırılmadığında, yeterli nüfusun aşılanmasında tehdit oluşturmaktadır.

İlk turun sonuçları

Kampanyanın ilk turunda hedef nüfusun %77’si (300.000’den fazla çocuk) pentavalan aşısının ilk dozunu (difteri, tetanoz, çocuk felci, hemofilis influenza b ve (Boğmaca) ya karşı) Hepatit B aşısı ve kızamık/kabakulak/kızamıkçık (KKK) aşılarını oldu. Hedef nüfusun %8.4’ü ve %14’ü sırasıyla bu aşıların ikinci ve (eğer varsa) üçüncü dozlarını aldı.

Bu geniş kapsamlı girişim, il sağlık müdürleri, il kamu hastaneleri sendika sekreterlerini ve il sağlık müdür yardımcıları dahil olmak üzere çeşitli kurumsal kademeleri kapsamıştır.

Bu kampanya 2015 yılında gerçekleşen polio (çocuk felci) kampanyasının devamıdır ve Suriye nüfusuna aşı sağlamak için Türk yetkililerin sürdürdüğü çabanın bir parçasıdır.