Türkiye’nin kadın istihdamına odaklanan ilk Eylem Planı Ankara’da tanıtıldı

NAP LAUNCH FOTOTürkiye’de kadınlar için insana yakışır işlerin yaratılması yönünde izlenen politikaları ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) kadın istihdamı alanında yürüttüğü faaliyetleri desteklemek ve Türkiye’de kadınların daha çok istihdamda yer almasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan ‘Türkiye’nin ilk Kadın İstihdamı Eylem Planı’ tanıtım toplantısı 17 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İŞKUR işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi çerçevesinde hazırlanan Eylem Planı kadın istihdamının arttırılması için mesleki beceriler kazandırılması ve işe yönlendirilmesi ile kadınların işgücü piyasasına erişim olanaklarının arttırılmasına yönelik iki temel hedef çerçevesinde eylem önerilerinde bulunmaktadır.

Türkiye’de daha önce hazırlanmış olan mevcut politika belgelerine atıfta bulunan ILO Türkiye Temsilcisi Numan Özcan “Projemiz kapsamında hazırlanan Eylem Planı ise tüm bu politika belgeleri ve eylem planlarındaki kadın istihdamına dair hedefleri gözeten, tamamlayan ve belirli bir kapsama sahip operasyonel ve uygulanabilir eylemlerden oluşan bir politika belgesidir” dedi.

“ILO Türkiye Ofisi’nin teknik desteğiyle hazırlanan bu Eylem Planı metni, aynı zamanda ilgili tüm tarafların örnek bir sosyal diyalog yoluyla varmış oldukları bir mutabakat metni olma özelliğini de taşımaktadır.”

Eylem Planı, istihdam ve çalışma hayatı alanlarında oldukça önemli bir role sahip olan İŞKUR tarafından 2016-2018 yılları arasında uygulanması amacıyla hazırlanmış olup, kadın istihdamı konusuna odaklanan Türkiye’nin ilk eylem planıdır.

Toplantıda konuşan İsveç Türkiye Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Peter Svensson Kemeny ise “SIDA olarak bu ulusal eylem planının öneminin farkındayız zira bu Eylem Planı Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini şüphesiz güçlendirecek ve kadınlara becerilerini geliştirmelerinde ve insana yakışır iş sahibi olmalarında destek olacaktır,” dedi.

Toplantıda konuşan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya ““Kadınlar için Daha Çok ve İyi İşler Projesi” ve Eylem Planı ile tüm hizmetlerimizde ve projemizde “eşitiz-beraberiz” sloganından hareketle toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınlarımızın işgücü piyasasına katılmasına büyük önem atfettiğimizi vurguluyoruz,” dedi.

Eylem Planının içeriği, hazırlanma süreci ve amacı hakkında bilgi veren İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı Aşkın Tören ise sözkonusu Eylem Planı’nın insana yakışır iş prensibi temelinde İŞKUR’un istihdamı destekleme faaliyetlerine toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifi getirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması amacıyla sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde ortak akıl marifetiyle kapsayıcı, içermeci ve sürdürülebilir olma özellikleri ile ön plana çıktığı hususuna dikkat çekti.

Eylem Planı İŞKUR, çeşitli kamu kurum/kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının temsilcilerinin oluşturduğu Ulusal Teknik Ekip (UTE) tarafından Haziran 2014 -Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan seri toplantılar, uluslararası çalışma ziyaretleri ve eğitim çalışmaları sonucunda İŞKUR’un kadın eksenli politikalarını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

Türkiye’nin önemli politika önceliklerinden biri olan kadın istihdamı konusuna atıfta bulunan ve bu alanda hedefler ve faaliyetler içeren daha önceden hazırlanmış diğer önemli politika belgeleri arasında Ulusal İstihdam Stratejisi, 10. Kalkınma Planı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı yer almaktadır.

Toplantıda ayrıca moderatörlüğünü ILO’dan Ozan Çakmak’ın yaptığı UTE üyelerinin Eylem Planı hazırlanma sürecindeki deneyimlerini paylaştığı mini bir söyleşi de gerçekleştirilmiştir.

Eylem Planına bu linkten ulaşabilirsiniz: http://esitizberaberiz.org/wp-content/uploads/2016/05/Kadin-Istihdami-Eylem-Plan%C4%B1.pdf