UN Women kadın örgütlerini yerel seçim izleme çalışmaları için biraraya getirdi

Kadın Koalisyonu Koordinatörü İlknur Üstün toplantının açılış konuşmasını yapıyor. Fotoğraf: UN Women
Kadın Koalisyonu Koordinatörü İlknur Üstün toplantının açılış konuşmasını yapıyor. Fotoğraf: UN Women

Mart ayında düzenlenecek olan yerel seçimler öncesinde, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Kadın Koalisyonu, Türkiye’nin dört bir yanından 100’den fazla kadını yerel seçim izleme çalışmaları için biraraya getirdi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde, yerel aktörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yerel seçim izleme çalışmalarını destekledi.

BM Kadın Birimi, Kadın Koalisyonu ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanından 100’den fazla yerel aktörü yerel seçimlerin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle izlenmesinin tartışılması amacıyla biraraya getirdi. Toplantı, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile uygulanan “Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Kadın Koalisyonu, kadınların toplumsal, finansal ve siyasal hayata ve aynı zamanda karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak için savunuculuk yapan bağımsız kadın örgütlerinin oluşturduğu bir platformdur. Kadın Koalisyonu seçim süreçlerinde kadınların eşit temsili ve süreçlere katılımını izleme çalışmaları da yapmaktadır.

UN Women Avrupa ve Orta Asya Yönetişim, Barış ve Güvenlik Bölgesel Danışmanı Sabine Freizer, toplantıda cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili yaptığı sunumda şunları söyledi: “Kadın adaylar genellikle farklı şiddet biçimlerine ve cinsiyet temelli ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Daha az sayıda destekleyici sosyal ağ ve kaynağa sahiptirler. Seçimlerin toplumsal cinsiyete duyarlı perspektifle izlenmesi, kadın adayların, seçmenlerin ve seçim görevlilerinin karşı karşıya kaldığı şiddeti ortaya koymaya yardımcı olur.”

11-12 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenen toplantı, kadın örgütlerinin yerel seçimlerin içeriğinin, metodolojisinin, koordinasyonunun izlenmesinin planlanması için bir platform oldu. Katılımcılar kadınların siyasi katılımı ile ilgili zorlukları ve fırsatları tartıştı. Yerel aktörler, yerel seçim izleme süreçlerinde kadın politikacılara ve aktivistlere yönelik sanal şiddet ve zorbalık başta olmak üzere ayrımcılığın birçok farklı çeşidini tartıştı. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesinin uygulaması da tartışılan konular arasında yer aldı.

Kadın Koalisyonu Koordinatörü İlknur Üstün, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kadın Koalisyonu 18 yıldır yerel seçimleri izliyor. Kadınlar karar alma süreçlerinde yer almak için mücadele ediyor. Kadınlar siyasi partiler ve yerel yönetimlerde yer almadığı sürece gerçek demokrasiden söz edemeyiz.

 

İsveç Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım Birim Müdürü Malin Stawe toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kadınların siyasi katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin açık bir şekilde gerçekleştirilmesi anlamına geliyor. Her seçim, kadınların siyasi katılımını arttırmak için bir fırsat olmakla birlikte, kadınların temsiliyeti için de büyük riskler taşıyor. Bu nedenle, sivil toplumun, seçimlerin mevcut koşullarını izlemesi, serbest ve adaletli bir seçim için her türlü toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortaya çıkarması kritik öneme sahiptir.”

Kadın Koalisyonu üyesi Nurcihan Temur, “Siyasetçi kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı sanal şiddet, kadınların siyasete katılımının önünde bir engel olması yanında bir insan hakları ihlalidir” dedi.

Feminist aktivist Gülnur Elçik: “Feminizm kadınlar için demokrasi talebidir. Feminist mücadele yerel demokrasiyi mümkün kılacak en güçlü araçtır.”

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği üyesi Şehlem Kaçar ise şunları söyledi: “Yerel yönetimlerin cinsel şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar yürütmelerini, koruyucu önleyici yaklaşımı benimsemelerini, yerellerdeki STK’larla işbirlikleri geliştirmelerini, hayatta kalana yönelik personel eğitimleri yürütmelerini ve gençlik danışma merkezleri açmalarını istiyoruz. Bu konularda kaynak yaratmalarını ve politika geliştirmelerini bekliyoruz.”

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile uyguladığı “Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinde kadınların yönetim pozisyonlarına eşit olarak katılmaları ve siyasi katılımları için çalışmalar yürütüyor. Proje, kadınların siyasi katılımı ve liderliğini destekleyecek politikalara etki eden sivil toplum örgütlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu hedefe yönelik olarak toplantı, Türkiye’de yerel seçimleri izleyen yerel aktörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmeyi amaçlamıştır.