UN Women Türkiye’deki Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının İhtiyaç Analizini yaptı

Fotoğraf: UN Women/Pınar Alkan Yarıkkaya
Fotoğraf: UN Women/Pınar Alkan Yarıkkaya

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği işbirliğiyle, mülteci kadın ve kız çocuklarının mevcut ihtiyaçlarını, hizmetlere erişimde yaşadıkları sıkıntıları ve geliştirilmesi gereken alanları belirlemek amacıyla bir araştırma yürüttü.

İzlanda Hükümeti tarafından finanse edilen araştırmada Suriyeli kadınların karşılaştıkları en önemli sorunların barınma olanaklarına erişim, dil engeli ve istihdama katılım olduğu ortaya çıktı. Veriler, yedi farklı şehirde toplamda 1.291 Suriyeli kadın ve kız çocuğu ile yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edildi.

Araştırmaya göre Suriyeli kadınlar sağlık hizmetlerine erişim konusunda memnunlar. Kadınların yüzde 86’sı yaşadıkları şehirlerde ücretsiz sağlık hizmetlerine erişebildiklerini ifade ediyor.  

Araştırmadan elde edilen verilere göre dil engeli diğer hak ve hizmetlere erişimde en önemli sorunu teşkil ediyor. Türkiye’deki Suriyeliler devlet desteği ile ücretsiz sağlanan Türkçe kurslarına kaydolma hakkına sahipler ancak Suriyeli kadınların yüzde 70’i hiç Türkçe bilmiyor.

Araştırmaya göre barınma koşulları en önemli sorunların başında geliyor. Görüşülen kadınların yüzde 36’sı yaşadıkları evleri kötü ya da çok kötü, yüzde 62’si yaşanılabilir (kabul edilebilir) ve yalnızca yüzde 2,2’si çok iyi durumda olarak niteliyor. Kadınların yüzde 17’den fazlası hiç güneş ışığı ve hava almayan bodrum katları ya da gecekondularda yaşadıklarını belirtiyorlar. Barınma koşullarındaki sorunlara rağmen, Suriyeli kadınların yüzde 87’si evlerinde ve yüzde 73’ü mahallelerinde kendilerini güvende hissettiklerini ifade ediyorlar.

Görüşülen kadınların yalnızca yüzde 15’i gelir getiren işlerde çalışıyor. Dul olanların neredeyse yarısı, boşanmış kadınların yüzde 36’sı ve bekar/evlenmemiş kadınların yüzde 32’si aylık yaklaşık 700 TL altında bir gelir ile yaşıyor.

Suriyeli kadın ve kız çocuklarının günlük hayatlarında kötü davranışlar ve ayrımcılığa maruz kalmalarına rağmen yüzde 73’lük bir kısmı şiddet ya da taciz konularında nereden destek alabileceklerini bilmiyorlar.

Kadınların yüzde 11’inin halihazırda çocuklarıyla alakalı sorunlar yaşamış olmalarına rağmen yüzde 74’ü çocuklarıyla alakalı durumlarda nereden destek alacaklarını bilmiyorlar.

Suriyeli kadınların yarıdan fazlası ücretsiz hukuki danışmanlık, psikososyal destek ve çocuk bakım hizmeti alabileceklerini bilmiyorlar.

Türkçe ve İngilizce yayınlanan araştırma raporuna aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün:

http://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/08/needs-assessment-of-syrian-women-and-girls-under-temporary-protection-status-in-turkey