UNDP Başkanı, Ortaklığı Güçlendirmek ve Küresel Hedeflerin Finansmanını Görüşmek için Türkiye’ye Geldi

 

achim1

UNDP Başkanı Achim Steiner, İstanbul’da düzenlenen yıllık küresel kalkınma forumunu açmak üzere 27-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyareti esnasında, üst düzey hükümet yetkilileri ve iş dünyasının liderleriyle bir araya gelen Steiner, UNDP ile Türk Hükümeti arasındaki ortaklığı görüştü. Ziyaretiyle ilgili bir açıklama yapan Achim Steiner, “Türkiye ve UNDP, 50 yılı aşkın süredir iş birliği yapıyor. Türkiye son yıllarda 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteci için umut ışığı oldu. UNDP’nin Türkiye’deki çalışmalarının gelecekteki seyri ile ilgili yaptığımız samimi görüşmeler değerliydi ve devam eden ortaklığımızdan dolayı heyecan duyuyorum.” dedi

UNDP Başkanı ve kendisine eşlik eden UNDP Avrasya Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, İstanbul ve Ankara’yı kapsayan resmi ziyaretlerinde, UNDP ile Türkiye arasında ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesini ele almak için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. UNDP ve Türkiye arasında yeni bir dönem başlatan ortaklık anlaşmasının 2011 yılında imzalanmasından bu yana iş birliğinin hızlı gelişimi ve Türk hükümetinin UNDP’nin ulusal, bölgesel ve küresel bütçelerine katkısının artırılması görüşüldü. UNDP Başkanı Achim Steiner, bu yılki “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Finanse Etmek” konulu İstanbul Kalkınma Diyalogları (IDD) konferansının açılışını yapmak ve Türk Hükümeti ile iş birliğini pekiştirmek için Türkiye’ye resmi bir ziyaret yaptı.

Taraflar ayrıca, Türkiye’nin Suriye’den gelen mültecilere ev sahipliği yapma çabalarını desteklemenin gerekliliğini de vurguladı. Steiner, “Türkiye Suriyelilere hem acil yaşam desteği sağlıyor hem de onlara geleceklerini planlama fırsatını sunuyor. Bu diğer ülkeler tarafından da örnek alınması gereken bir model,” yorumunu yaptı.

27 Mayıs’ta, UNDP İstanbul Bölge Ofisi’nin her yıl düzenlediği en önemli kalkınma politikaları etkinliği olan İstanbul Kalkınma Diyalogları (IDD) 2019 konferansının açılışını Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile beraber yapan Steiner, 200’den fazla yatırımcı, iş dünyası lideri, kalkınma uzmanı ve hükümet temsilcisine seslendi. Konferansta bu yıl, 21. yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın nasıl finanse edileceği tartışıldı.

achim2

Steiner İstanbul’da iş dünyasının liderleriyle de buluştu ve özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacak yenilikçi ortaklık ve modeller geliştirmedeki rolünü vurguladı. Steiner, “Türkiye, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkaslar’ın kalkınmasında önemli bir rol üstlenen Türk iş dünyası için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda etkinliklerini artıracak yeni önemli fırsatlar var” dedi.

2030 Gündemi ve finansal piyasalar arasında bağlantı kurulabilirse, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın Türkiye’de ve her yerde mümkün olabileceğini belirten Steiner, “Özel varlıklardaki trilyonlarca doları Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına destek olan kamu politikalarıyla buluşturmak acil bir zorunluluk ve bizi iyi bir geleceğe götürecek olan yol.” dedi.

Türkiye’nin en çok insani yardım yapan ve OECD üyeleri arasında en hızlı büyüyen donör ülke rolünün bir yansıması olarak, UNDP ve Türk Hükümeti 2011 yılında, aralarındaki işbirliğini bölgesel ve küresel düzeye yükseltecek bir anlaşma imzalamıştı. Bunun ardından UNDP Avrupa ve BDT Bölge Ofisi 2015’te İstanbul’a taşınmıştı. Türkiye ayrıca 2014 yılından beri UNDP Avrupa ve BDT Bölgesel Programı’na ortak finansman sağlıyor.

Türkiye’nin UNDP’nin programlı çalışmalarını hem bölgesel hem de küresel boyutta desteklemesinin öneminin altını çizen Steiner, “Umuyorum ki, gelecekte ortaklığımızı bu temel üzerine inşa etmeye devam ederiz. Son dönemde verilen sözler, bunun göstergesi.” dedi.

UNDP, 40’ı aşkın Türk ve uluslararası kurumla iş birliği halinde çalışarak, Türk hükümetinin 2030’a kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarına destek veriyor. Türkiye’yi, kalkınma gündeminin üç temel bileşeni olan kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı ve demokratik yönetişim, iklim değişikliği ve çevre alanlarında destekliyor. UNDP ayrıca, Türkiye’nin 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Ulusal Kalkınma Planı’nın hazırlanmasına da katkıda bulundu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini tüm projelerinin odağına yerleştiren UNDP, kalkınma hedeflerine ulaşılması için özel sektörle de yakın iş birliği içinde. 2018’de başlatılan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu ve Connecting Business İnisiyatifi (CBi), Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için iş dünyasını harekete geçirme yolunda önemli adımlar oldu. UNDP, Türkiye’nin 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gösterdiği gelişme konusunda 15 Temmuz 2019 tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu’nda sunacağı Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme (VNR) raporunun hazırlanmasına destek veriyor.

UNDP, özellikle son yıllarda Türkiye’nin Suriye Krizinin yarattığı etkilere karşı dayanıklılığını artırıcı projeler yürütüyor. Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi olan Türkiye, yaklaşık 3,6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Türkiye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamında, UNDP’nin son dönemdeki çalışmaları Suriye krizinin etkilerine yönelik insani yardım boyutundan sürdürülebilir kalkınma tabanlı yaklaşıma geçişle birlikte daha da çeşitlenmiş bulunuyor. UNDP, Suriyeli mülteciler ve yerel halkın güçlendirilmesini amaçlayan kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek amacıyla çok çeşitli yerel ve bölgesel kalkınma aktörü ile ortaklaşa çalışıyor.

Türkiye’nin kalkınma çabalarına destek vermek için pratik ve yenilikçi çözümler üretmeyi hedefleyen UNDP, kapsayıcı bir yaklaşımla kimseyi geride bırakmama misyonuyla çalışıyor.

Küresel düzeyde UNDP’nin düzenli kaynaklarına katkıda bulunan Türkiye aynı zamanda, İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi’nin (IICPSD) eş kurucusu ve En Az Gelişmiş Ülkeler’de (EAGÜ’ler) yürütülen kalkınma projelerine destek veriyor.

 

Achim Steiner hakkında

Achim Steiner, Nisan 2017’den bu yana UNDP’nin dünyada yaklaşık 170 ülke ve bölgede yürüttüğü çalışmalara ve ülke ekiplerine liderlik yapıyor. Aynı zamanda, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan 32 BM fonu, programı, uzman kuruluşu ve diğer kurumları birleştiren BM Kalkınma Grubu’na da başkanlık ediyor.

Otuz yılı aşkın bir süredir sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliğine karşı dayanıklılık ve uluslararası iş birliği alanlarında saygın bir küresel lider olan Steiner, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ve bu iddialı gündemi gerçekleştirmeye dönük emsalsiz küresel iş birliğine duyulan ihtiyacın tutkulu bir sözcüsü ve savunucusu.

UNDP’ye katılmasından önce Achim Steiner, BM’de çeşitli mevkilerde, sivil toplum kuruluşlarında ve kamu politikalarını biçimlendiren üst düzeyli danışma kurullarında görev aldı. Daha önceki görevleri arasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcılığı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörlüğü, Nairobi’de Birleşmiş Milletler Ofisi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Genel Müdürlüğü gibi mevkiler yer alıyor.