UNDP: Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma için Birlikte Çalışıyoruz

UNDP 2017 and 2018 Report

2017 ve 2018 Dünya’da ve Türkiye’de bir çok değişikliğe sahne oldu. Örneğin Türkiye’de yönetim yapısı değişti ve çoğu bakanlık ve devlet kurumu tümüyle yenilendi.

UNDP Türkiye Ofisi bu iki yıl içinde desteklediği çalışmaların sonuçlarını özetleyen raporunu Mayıs ayı ortasında yayımladı.

Raporda ayrıca projeler yoluyla yaşamları olumlu yönde değişen bireylerin hikayeleri de yer alıyor.

UNDP 1957 yılından bu yana Türkiye’de yüzlerce kalkınma projesine destek oldu. UNDP ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yerel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 25 yıldır kesintisiz faaliyette bulunan tek uluslararası kuruluş.

Rapora aşağdaki linkten ulaşabilirsiniz.

English (5.8 MB)