UNFPA’den Afetlerde Asgari Sağlık Hizmet Paketi (ASHP) Eğiticilerin Eğitimi

unfpa-afetegitimiBirleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İnsani Yardım Programı Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana devam ediyor.

Afetlerde Asgari Sağlık Hizmet Paketi (ASHP) SPHERE projesinini standartlarından biridir ve Türkiye’ye benzer acil ve afet tecrübeleri yaşamış dünya çapında birçok ülkede uygulanmıştır. ASHP’nin acil durumlarda üreme sağlığına ilişkin özellikle koordinasyonun sağlanmasına odaklı 5 önceliği bulunmaktadır. Bunlar hastalık ve ölümlerin azaltılması için anne ve bebek sağlığına odaklanmak, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ve HIV’in önlenmesi ve bir eylem planı hazırlanmasıdır. Ilk ASHP Eğiticilerin Eğitimi 2013 yılında İnsani Yardım Programının başında uygulanmış ve sonrasında sürekli devam eden ASHP eğitimleriyle kapasite geliştirme sürdürülmüştür. Bununla birlikte, ülkedeki hem yerel nüfusun hem de göçmen nüfusun çok fazla oluşu nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından bir Eğiticilerin Eğitimi programına daha ihtiyaç duyulmuştur.

Sağlık Bakanlığının talebi üzerine 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında ASHP Eğiticilerin Eğitimi programı uluslararası eğitimci Dr. Wilma Doedens tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitim, göçmen nüfusun fazla olduğu 6 ilden, her biri kıdemli üreme sağlığı eğiticisi ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı yöneticisi ya da hizmet sağlayıcısı olan 26 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Beş günlük bu eğitim UNFPA Türkiye Ofisi tarafından, Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi’nin finansal desteğiyle düzenlenmiştir. Eğitim sertifikaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç ve UNFPA Türkiye Ülke Temsilcisi Karl Kulessa tarafından verilmiştir.