UNIC Ankara BM’yi tanıtıcı faaliyetlerine devam ediyor

Elazığ Final okullarının düzenlediği Model BM Konferansı'nın açılış konuşmasını Ahmet Parla yapıyor.
Elazığ Final okullarının düzenlediği Model BM Konferansının açılış konuşmasını BM Enformasyon Merkezi Müdürü Ahmet Parla yapıyor.

Ankara’daki Birleşmiş Milletler (BM) Enformasyon Merkezi, (UNIC) BM’yi tanıtıcı faaliyetleri kapsamında lise ve üniversitelerle çalışmalarına devam ediyor.

Bu faaliyetler kapsamında 9 Şubat 2017 tarihinde TOBB Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı üyesi öğrenciler Birleşmiş Milletler binasını ziyaret etti. Öğrenciler için düzenlenen etkinlikte sürdürülebilir kalkınma hedefleri, BM Mülteci Örgütü’nün faaliyetleri ve BM Kalkınma Programı konuşuldu.

9 Mart 2017 tarihinde ise Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu öğrencileri BM Binası’ndaydı. Öğrencilerle yapılan etkinlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda sunumların yanı sıra BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, BM Kadın Birimi UN Women ve BM Uluslararası Göç Örgütü IOM temsilcileri kuruluşlarını ve faaliyetlerini tanıttılar.

UNIC Ankara, Ankara dışındaki lise ve üniversitelerle de işbirliğini sürdürüyor. Enformasyon Merkezinin Müdürü Ahmet Parla 20 Mart tarihinde 22. Hariciye Haftası kapsamında düzenlenen konferansa katılarak Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerine hitap etti.

Bu arada Elazığ Final Okullarının düzenlediği 31 Mart – 2 Nisan tarihlerinde yapılan Model Birleşmiş Milletler Konferansı MUNEF 2017’de de UNIC Ankara öğrencilerin yanındaydı. Konferansın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine vurgu yapan açılış konuşmasını Ahmet Parla yaptı.

Ankara’daki BM Enformasyon Merkezi faaliyetleri kapsamında liseler ve üniversitelerle ile işbirliğini geliştirmeye özel önem veriyor, Model Birleşmiş Milletler konferanslarını destekliyor.