Üniversite öğrencileri UN Women atölyesinde tartıştı: Haberin cinsiyeti olur mu?

unwomen-medya-atolyeBirleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women), 24 Mayıs 2019 tarihinde Erimtan Müzesinde düzenlediği “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Medya Atölyesi”ne üniversitelerin iletişim fakültesinde öğrenim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, TED Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden 40’a yakın öğrencinin katıldığı atölyede, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların medyada temsili konuşulurken, medyada ortaya konulan dil toplumsal cinsiyet eşitliği açısından incelendi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada UN Women’ın toplumsal cinsiyet alanında yaptığı çalışmalardan ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma vizyonundan bahsetti.

Atölyenin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Nezih Orhon, çocuk, erken yaşta ve zorla evlilikler, mülteci kadınlar, kadınlara yönelik şiddet, kadınların liderliği ve siyasi katılım konularının medyaya yansımaları ilgili öğrencilere sunum yaptı. Katılımcıların toplumsal cinsiyete duyarlı medya hakkında farkındalıklarını artırmayı hedefleyen atölyede, “Haberin Cinsiyeti Olur Mu?” sorusu üzerinden spor, müzik ve siyaset haberlerinde cinsiyetçi dil ve kadın siyasetçilerin medyada konumlandırılma şekilleri tartışıldı. Öğrenciler aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önündeki engellerden olan toplumsal cinsiyete dair kalıp yargıların medyadaki üretimini masaya yatırdı.

Ankara Üniversitesinde gazetecilik bölümünde okuyan Merve Güven atölyenin kendisine sağladığı katkılarla ilgili şunları söyledi: “Medyada eril dilin ne kadar hakim olduğunu ve eşitsizlikleri ürettiğini fark ettim. Yeni kavramlar öğrendim. Atölye, bu konudaki perspektifimi genişletmemi sağladı.”

Hacettepe Üniversitesinde kültürel çalışmalar ve medya alanında yüksek lisans yapan Rahime Pınar, “Medyanın toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretmesinin çocukların geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu fark ettiğim için atölyeye başvurdum. Yetkin bir atölye eğitmeniyle çalışmak çok yararlı oldu” dedi.

Ankara Üniversitesinde radyo, televizyon ve sinema bölümünde okuyan Alper Duru, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda daha önce çalışmalar yaptığını söyleyerek “Atölye, Türkiye’de kadının konumunu ayrıntılı bir şekilde fark etmeme yardımcı oldu” dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencisi Oğuzhan Yelgen, “Bu atölye bana çok güzel şeyler kattı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi daha önce fark etmediğim konuları fark ettim. Akademik çalışmalarımda bu alana yer vermek istiyorum. İletişim fakültesi öğrencilerine yönelik bu eğitimi yaptığı için Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Medya Atölyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) finansman desteği ile uygulanan “Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” kapsamında düzenlendi. Atölyeler, farklı şehirlerde farklı üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla 2019 ve 2020 yıllarında devam edecek.