Artmaya devam eden insan insan ticareti korkunç boyutlara erişiyor: kurbanların neredeyse üçte biri çocuk

unodc-report-2018

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi UNODC insan ticaretinin artmaya devam ettiğini ve korkunç boyutlara ulaştığını bildirdi.

UNODC’nin 7 Ocak tarihinde yayınlanan raporunda insan ticareti kurbanlarının yüzde 30’unu çocukların oluşturduğu ve kız çocuklarının sayısının erkek çocuklardan fazla olduğu kaydedildi.

Rapor 142 ülkeden toplanan ve insan ticareti eğilimleri ve biçimlerini inceleyen verilerle oluşturuldu. UNODC İcra Direktörü Yury Fedotov raporla ilgili yaptığı açıklamada silahlı grupların ve teröristlerin korku salmak insan ticaretini kullanmasıyla durumun korkunç bir boyuta ulaştığını belirtti. Fedotov, çocuk askerler, zorla çalıştırılmak ve cinsel kölelik gibi insan kaçakçılığı örneklerini dile getirdi.

Rapora göre küresel olarak 2010 yılından bu yana insan kaçakçılığında devamlı bir artış var. Tespit edilen insan ticareti kurbanlarının sayısı en çok Asya ve Amerika’da artmış ancak bu durumun bu bölgelerde insan ticareti vakalarının tespit edilmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasının daha gelişmiş yöntemlerle yapılıyor olmasına da bağlanabiliyor.

Kendi bölgeleri dışında tespit edilen insan ticareti kurbanlarının büyük çoğunluğu Doğu Asya’dan ve ardından da Sahra-altı Afrika’dan geliyor. Bu bölgelerde insan ticaretinden hüküm giyme oranları artmış gözükse de pek çok Asya ve Afrika ülkesinde hala bu suçun cezasız kalmasına rastlanıyor ve insan ticareti için hüküm giyme oranları çok düşük.

Rapor Avrupa ülkelerinde özellikle cinsel sömürü için insan ticareti yapıldığı tespit ediyor ve Sahra-altı Afrika ve Orta Doğu’da insanlar zorla çalıştırılmak için kaçırıldığını belirtiyor. Tüm Dünyada insan ticareti kurbanların çoğunluğunu kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Kadınlar ve kız çocuklarının dörtte üçü cinsel sömürü için kaçırılırken, yüzde 35’i de zorla çalıştırılmak için kaçırılıyor.

Raporda silahlı çatışmaların insan ticareti üzerindeki etkisine özellikle değiniliyor. Yasalara uyulmayan ihtilaf bölgelerinde siviller suçtan korunamıyor ve silahlı gruplar bu fırsattan faydalanıp sivilleri kaçırıyor. Raporda Orta Doğu’daki mülteci kamplarında onayları olmadan evlendirilen kız çocukları ve kadınların örnekleri de veriliyor.

İnsan ticaretinin önüne geçmek Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin önemli konularından birini oluşturuyor. Üye Devletlerden bu sorunu gidermedeki ilerlemeleri izlemeleri ve cinsiyet, yaş ve sömürü tipi verileri ile kurbanları raporlamaları bekleniyor.

Ancak bu konuda verileri toplama ve bilgiye ulaşmada boşluklar hala önemli ölçüde mevcut. Özellikle Sahra-altı Afrika, Güney Asya ve Doğu Asya’nın bazı kesimlerinde hala insan ticaretine dair veriler yeterli toplanamıyor.