Ankara’da yapılan UNCCD COP12 toplantısında 2030’a kadar arazi tahribatının dengelenmesi için atılacak adımlar belirlendi

UNCCD COP 12 Ankara toplantısının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı
UNCCD COP 12 Ankara toplantısının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı

Ankara’da 12-23 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Taraflar 12 Konferansında (COP12) üye devletler 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin etkileri sonucu ekosistemin tahribinin ve biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi amacıyla toprakların verimliliğinin korunmasına yönelik atılacak adımlar ve gelişmeleri izleme konusundaki göstergeler üzerinde görüş birliğine vardı.

Üye ülkeler COP12 Ankara toplantısında ilk kez somut bir adım atarak arazi tahribatının dengelenmesi kararı aldı. Bu karar ile birlikte çölleşme ile mücadele sözleşmesi tarihinde küresel ölçekte somut bir hedef belirlenmesi yönünde çok önemli bir adım atılmış oldu. Yine ilk kez bir Bakanlar Deklarasyonu yayınlandı. Bakanlar arazi tahribatının dengelenmesi kavramının ve hedeflerinin küresel bir hedef olarak kabul edilmesine böylelikle öncü oldular. Özellikle çölleşmeye hassas ülkelerde kuraklıkla mücadele ve erken uyarı sistemlerinin kurulması konusunda fikir birliğine varıldığı da belirttildi.

UNCCD Başkanı Monique Barbut konferansı değerlendirmesinde arazi tahribatının dengelenmesi kararı ile tüm ülkelerin kendi ulusal konumlarına göre bu konuda gönüllü olarak hedefler belirlemesinin benimsendiğini belirtti.

Barbut Ankara toplantısında tarafların tahribatının dengelenmesi kavramına bilimsel açıklama getirdiğini belirterek yol yapımı ve şehirleşmenin yanı sıra verimsizleşerek kaybedilen toprakların yeniden kazanılacağını söyledi.

Barbut, söz konusu göstergelerin daha önce iklim değişikliği konusunda kabul edilen üç ayrı sözleşme arasındaki sinerjiyi de artıracağını belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bir yandan çölleşmeyle mücadele ederken diğer yandan da biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini de içerecek bütüncül yaklaşımların hayata geçirilmesinin, bu üç sözleşme için ortak göstergelerin ve izleme mekanizmasının yürütülmesi gerektiğinin Bakanlar tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Türkiye’nin çölleşmeyle mücadelede lider ülke konumuna geldiğini vurgulayan Bakan Prof. Dr. Eroğlu, “Gerek ülkemizde yaptığımız çölleşme ile mücadele çalışmaları gerekse bu konuda diğer ülkelere verdiğimiz desteklerin de etkisiyle ve bu konferansın kuvvetli çıktıları ile birlikte Türkiye çölleşmeyle mücadelede lider bir ülke konumuna gelmiştir” dedi.

Ankara Girişimi 

Bakanı Eroğlu konferansla ilgili olarak Bakanlık internet sitesinde yayınlanan açıklamasında “Türkiye bu konferans sürecinde Ankara Girişimi’ni hayata geçireceğini de bütün Dünya ülkelerine duyurdu. Ankara Girişimi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi’nin Sekretaryası arasında imzalanacak ikili bir işbirliği protokolüyle hayata geçecek. Ankara Girişimi ile birlikte ülkemiz küresel ölçekte Arazi Tahribatı Dengelenmesi’nin sağlanmasına katkı verecek çalışmalara destek olacak, ülkemizin bu konudaki bilgi ve tecrübeleri diğer ülkelerin de kullanımına sunulacak” diye konuştu.

Konferansa taraf ülkelerden 57 bakan, bakan yardımcısı, meclis başkanı ve BM üst düzey yetkilisi, 70 parlamenter ve 6 bin 615 kişinin katıldığı açıklandı.

Konferansın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.