Ban: Işık sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır

isikyili2015KBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ışık temelli teknolojilerin sürdürülebilir kalkınma çabalarını hızlandırarak uluslararası topluluğun 21. Yüzyılda karşı karşıya olduğu sorunları aşmasında önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Ban, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun Paris’teki Genel Merkezinde 19-20 Ocak tarihlerinde düzenlenen 2015 Uluslararası Işık Yılı açılış toplantısına yolladığı mesajında ışığın enerji, eğitim, tarım ve sağlık alanlarındaki çalışmalara hayati önemde katkı sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Genel Sekreter, ışık biliminin ilaç, tarım ve enerji alanlarında devrim niteliğinde değişikliklerin yaşanmasını sağladığını ve optik teknolojilerin modern iletişim altyapısının kilidini teşkil ettiğini söyledi. Ban, ışığın teknoloji ile harmanlanması insanlığın karşı karşıya olduğu ana tehditlere uluslararası topluluğun çözüm bulmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Işığın yoksulluğun ortadan kalktığı ve refahın eşit paylaşıldığı bir dünya arayışında olan insanlığın küresel sorunlara karşı pratik çözümler ortaya koymasını sağlayabileceğini belirten Ban, söz konusu çözüm yollarının özellikle Binyıl Kalkınma Hedeflerine erişilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belirlenmesi ve iklim değişikliğine çözüm bulunması açısından önemli olacağını söyledi.

UNESCO’nun liderliğinde yapılan girişim sonucu 2013 yılında BM Genel Kurulu tarafından alınan bir karar ile 2015, Uluslararası Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Yılı ilan edildi. Yıl boyunca yapılacak etkinliklerle fotonların ya da ışık partiküllerinin oluşturulması, kontrolü ve tespitini sağlayan fotonik bilimi ve teknoloji çalışmaları hakkında kamu oyunda farkındalık yaratılması öngörülüyor.

UNESCO tarafından yapılan açıklamada, fotonik bilimi sayesinde enerji üretimi çalışmalarına ve verimliliğine hayati öneme sahip katkılar yapıldığı, böylece enerji verimliliğinde artış sağlandığı belirtiliyor. UNESCO rakamlarına göre fotonik bilimi günümüzde dünya ekonomisi içinde 350 milyar ABD Dolarlık bir paya sahip. Bu oranın 2020 yılında 700 milyar ABD Dolarına çıkması bekleniyor.

Ekonomiye olan katkılarının yanı sıra, fotonik teknolojilerin enerji verimliliğini sağladığı ve böylece iklim değişikliğinin etkilerinin azaltıldığı ve kalkınmanın hızlandırıldığı bir dünyanın oluşturulmasına da destek olduğu belirtiliyor.

Genel Sekreter Ban Ki-moon, fotonik teknolojilerin, 2030 yılına kadar evlere, hastanelere ve işyerlerine daha fazla enerji sağlanması amacıyla başlattığı Herkes için Sürdürülebilir Enerji Girişiminin hayata geçmesine de destek olacağını vurguladı. Söz konusu girişim aracılığıyla daha güvenli, daha sağlıklı ve daha üretken bir geleceğin inşasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Ban, Uluslararası Işık Yılı kapsamında yapılacak etkinlikler sayesinde başta kalkınmakta olan ülkelerde olmak üzere bilimsel işbirliğinin geliştirilebileceğini ve yetenekli gençlerin herkes için daha iyi bir dünya kurulmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.

Uluslararası Işık Yılı hakkında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 20 Aralık 2013 tarihinde aldığı bir karar ile 2015 yılını Uluslararası Işık ve Işık Temelli Teknolojiler Yılı (IYL 2015) ilan etti. Türkiye de IYL 2015’e sponsor olan 35 BM üyesi ülke arasında yer alıyor.

Uluslararası Işık Yılı, UNESCO ile birlikte hareket eden bilim kuruluşlarının oluşturduğu geniş bir konsorsiyumun girişimi sonucu ortaya çıkmış bulunuyor. 2015 Uluslararası Işık Yılı boyunca UNESCO, bilimsel dernekler, işçi sendikaları, eğitim ve araştırma kurumları, teknoloji platformları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, özel sektör gibi birçok değişik kurum biraraya getirilerek, fotonik biliminin desteklenmesini planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Işık Yılını ilan ederek uluslararası topluluğun fotonik biliminin ve bilimsel uygulamaların sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılmasında ve enerji, eğitim, tarım ve sağlık alanlarında bir çok sorunun çözülmesinde oynadığı önemli rol üzerinde odaklanmasını hedefliyor. Işık insanların günlük hayatında büyük bir rol oynuyor. Işık 21. Yüzyılda bilimin birçok alanında da çalışmaların olmazsa olmazını teşkil ediyor. Fotonik teknoloji sayesinde ilaç alanında devrim niteliğinde ilerleme sağlandı, İnternet sonucu uluslararası iletişimin önü açıldı. Ayrıca fotonik teknolojiler sayesinde elde edilen ilerleme ile birlikte küresel toplumun kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan da daha fazla yakınlaşması sağlanabiliyor.