Ban: Temel özgürlükleri garanti altına alalım ve herkesin insan haklarını koruyalım

hrd2015webBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Dünya genelinde gaddarlıklar ve istismarın yaygın bir şekilde yaşandığı bir dönemde, İnsan Hakları Gününün, uluslararası topluluğun korumayı taahhüt ettiği evrensel ilkeler etrafında toplanması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Ban, 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler’in 70. Kuruluş yıldönümünün kutlandığı bir dönemde uluslararası topluluğun, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan modern insan hakları hareketinden ilham alabileceğini belirtti.

Söz konusu dönemde ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt’in dört temel özgürlüğü insanların doğuştan edindikleri hak olarak vurguladığını belirten Ban, söz konusu özgürlükleri şöyle sıraladı: ifade özgürlüğü, ibadet özgürlüğü, başkalarına muhtaç olmadan yaşama özgürlüğü ve korkusuzca yaşayabilme özgürlüğü. Ban, “Başkan Roosevelt’in eşi Eleanor Roosevelt söz konusu özgürlüklerin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yerini alması için Birleşmiş Milletler’de dünyanın dört bir yanından gelen insan hakları savunucuları ile güç birliği yaptı” dedi.

Ban günümüzde yaşanan çok büyük sorunlara çözümün bu dört özgürlük sayesindebulunabileceğini belirtti.

İlk olarak ifade özgürlüğüne değinen Ban, günümüzde milyonlarca insanın yararlanamadığı bu özgürlüğün giderek daha fazla tehditle karşılaştığını belirtti. Ban, “Demokratik uygulamaları ve sivil toplum için hareket alanını savunmalı, korumalı ve yaygınlaştırmalıyız. Kalıcı istikrar için bu vazgeçilmezdir” dedi.

İkinci olarak ibadet özgürlüğünü vurgulayan Ban, Dünya genelinde teröristlerin dini inançları sömürdüğünü, korkuları siyasi kazançlar için istismar ettiğini söyledi. Ban, “Buna mukabil bizler mutlaka insanların temelde eşit olduğu görüşüne dayanan çok kültürlülüğü ve insanların din özgürlüğünü desteklemeliyiz” dedi.

Üçüncü olarak ise insanların kimseye muhtaç olmadan yaşama özgürlüğü ortaya koyan Ban, hala insanlığın önemli bir bölümünün söz konusu özgürlüğe tam olarak erişemediğini belirtti. Dünya liderlerinin Eylül ayında kabul ettiği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin yoksulluğu ortadan kaldırmayı ve herkesin onurlu bir şekilde barış içinde ve sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlamayı hedeflediğini söyleyen Ban, “Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen herşeyi mutlaka yapmalıyız” dedi.

Dördüncü olarak insanların korkusuzca yaşayabilme hakkını ifade eden Ban, milyonlarca mültecinin ve iç göçe maruz bırakılan insanın, söz konusu hakkın hayata geçirilememesinin trajik kurbanı olduğunu söyledi. İkinci Dünya Savaşından bu yana ki en fazla sayıda insanın evlerinden edildiğini belirten Ban, “Çoğu kez hayatlarını tehlikeye atarak kıtaları, denizleri aşarak savaştan, şiddetten ve adaletsizlikten kaçıyorlar. Bu durum karşısında kapılarımızı kapamak yerine açmamız ve ayrımcılık yapmadan tüm sığınmacıların haklarını garanti altına almamız gerekiyor. Yoksulluk ve umutsuzluktan kaçan göçmenler de temel insan haklarından yararlanabilmeli” dedi.

Ban, “Bugün çalışmalarımızın temeli olarak insan haklarını koruyacağımızı bir kez daha taahhüt ediyoruz. Yaygın ihalleri önleme amacını taşıyan Önce İnsan Hakları yaklaşımımızın ruhunda da bu taahhüt yer alıyor” dedi.

Ban, “İnsan Hakları Gününde gelin temel özgürlükleri garanti altına alacağımız ve herkesin insan haklarını koruyacağımız yönündeki taahhüdümüzü yenileyelim” diyerek mesajına son verdi.