BM Kadın Birimi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yasa Taramaları Toplantısını Yaptı

unwomen4
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Taranan Yasaların Sunumu Toplantısı, 29 – 31 Ocak 2016

“Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”,  model bir kurum olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) dönüştürücü kapasitesinden faydalanarak Türkiye’de kadınların siyasi liderliğini ve katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu bakış açısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği kavramları, uluslararası sözleşmeler ve Projenin birinci aşamasında gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden taranan yasaların sonuçları Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Milletvekilleri, Yasama Uzmanlarınca paylaşıldı.

Projenin birinci aşamasında Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ve Dr. Oya Usal Kanzler, Türkiye’nin de taraf olduğu toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesine yönelik ilgili küresel standartların bağlayıcılığını göz önünde bulundurarak bir dizi yasanın analizine yönelik çalışmalar yaptılar. Bu yasa taramaların bir parçası olarak, mevcut yasalardaki boşluklar ve ilgili mevzuatlardaki yasa değişikliklerine yönelik önerileri içeren raporlar hazırlandı.

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi – UN Women) “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Taranan Yasaların Sunumu Toplantısı” Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) ve yasama uzmanlarının katılımı ile Kocaeli’nde 30-31 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ayrıca Hülya Koçyiğit toplantıya katılarak kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının önemini vurguladı.  Toplantıda Sanatçı Hülya Koçyiğit “Kadınların benim adıma karar almalarını istiyorum diye yankılanan kadınların sesi işitilmelidir” dedi. Turizm Eski Bakanı ve Devlet Bakanı ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun İlk Başkanı Güldal Akşit’te de toplantıya katıldı.

Toplantı öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği temel kavramları ve Proje’nin birinci aşamasında gerçekleştirilen yasa taramalarının sonuçlarının paylaşıldığı ve daha sonraki aşamalarda öncelikli yasaların (2-3 yasa) belirlenerek yasa teklifi olarak hazırlanması ve sunulması için bir hazırlık toplantısı oldu.

Toplantının sonunda, tüm katılımcıların kararlaştırdığı üzere önceki yasa tarama raporları güncellenecek ve katılımcıların katkıları göz önünde bulundurularak somut öneriler hazırlanacak ve aynı zamanda yasa değişiklikleri bu önerilen göz önünde bulundurularak yapılacak.

Devamı niteliğindeki “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Bakanlık uzmanlarına yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Taranan Yasaların Sunumu Toplantısı, 2 Şubat 2016
Bakanlık uzmanlarına yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kavramları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Taranan Yasaların Sunumu Toplantısı, 2 Şubat 2016

Perspektifinden Taranan Yasaların Sunumu Toplantısı” Başbakanlık ve Bakanlıkların yasa taramalarından sorumlu olan uzmanlar ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı personelini için de Ankara’da 2 Şubat 2016 tarihinde yapıldı.