BM: Sürdürülebilir ve kapsayıcı şehirler için iyi kentsel planlama şart

İstanbul'da toplu konutlar. Fotoğraf: UN-Habitat
İstanbul’da toplu konutlar. Fotoğraf: UN-Habitat

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dünya Şehirler Günü vesilesiyle yaptıkları açıklamada, sürdürülebilir kentlerin oluşturulabilmesi, çeşitli kesimlerin toplumsal olarak entegre olmalarının sağlanması ve müreffeh kentler ve yerleşim yerleri için şehir planlamasının anahtar rol oynadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da 31 Ekim Dünya Şehirler Günü kapsamında yayınladığı mesajında iyi şehir planlamasının iklim değişikliği ile mücadeleye yardımcı olacağını, afet risklerini azaltacağını belirtti. Ban, “İyi şehir planlaması kentlerimizi daha temiz, güvenli, eşitlikçi ve herkesi kucaklar kılar. Hizmetlere, istihdama ve fırsatlara eşit erişimi destekler, insanların daha mutlu olmasını sağlar” dedi.

Genel Sekreter mesajında Eylül ayında BM’ye üye ülkeler tarafından kabul edilen ve 2030 yılına kadar yoksulluk, hastalıklar ve eşitsizliklerle mücadele için belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açısından hızlı şehirleşmenin önemli bir konu olduğunu ve bu amaca yönelik olarak da 11. hedefin şehirleri ve insan yerleşim alanlarını daha kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak olarak belirlendiğini söyledi.

Ban, şehirlerin ve insan yerleşimlerinin 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçeğe dönüştürülmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Ban, 2016 Ekim ayında Ekvator’un Quito şehrinde düzenlenecek Habitat III toplantısının Yeni Kent Gündeminin ele alınması açısından da büyük bir fırsat olacağını belirtti.

BM-Habitat İcra Direktörü Joan Clos da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şehirlerin “en karmaşık insan ürünlerinden biri” olduğunu söyledi ve herkesi kucaklayan, mutlu ve güvende insanların eşit imkanlardan yararlanarak yaşayacakları şehirlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu yıl ilki yaşanan Dünya Şehirler Günü “Birlikte Yaşamak için Planlanmış” teması altında kutlanıyor.