BM ve Türk Hükümeti Beş Yıllık İşbirliği Stratejisini İmzaladı

BM Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra ve Dışişleri Bakanlığı Çoktaraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Emre Yunt imza töreninde .
BM Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra ve Dışişleri Bakanlığı Çoktaraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Emre Yunt imza töreninde .

Birleşmiş Milletler Türkiye ile Dışişleri Bakanlığı beş yıl boyunca Türkiye’de yürütülecek çalışmaların temelini oluşturacak “Kalkınma İşbirliği Stratejisi” anlaşmasını 11 Aralık tarihinde Ankara’da imzaladı.

BM Kalkınma İşbirliği Stratejisi (UNDCS) anlaşması olarak bilinen belge Türkiye’de faaliyette bulunan BM kuruluşlarının önümüzdeki beş yıl boyunca yürütecekleri ortak çalışma alanlarını da belirliyor.

BM benzer kalkınma işbirliği çalışmalarını mevcudiyetini koruduğu tüm ülkelerde gerçekleştiriyor, ancak UNDCS özellikle Türkiye gibi Orta Gelir Seviyesindeki ülkelerde uygulamaya konuyor.

UNDCS’in dört ana temel üzerine yerleşmesi öngörülüyor:

  • Sürdürülebilir , Kapsayıcı Büyüme ve Kalkınma
  • Demokratik Yönetişim ve İnsan Hakları
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Toplumdaki Konumlarının Güçlendirilmesi
  • Göç ve Uluslararası Koruma

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve göç ilk kez metne eklenmiş bulunuyor. Anlaşma ile insani yardım, kalkınma ve insan hakları arasında da bir bağ kuruluyor. Söz konusu üç unsur birbirini tamamlayıcı özellik taşıyor.

2016-2020 yıllarını kapsayacak anlaşmanın benzerleri daha önce dört kez hayata geçirilmiş bulunuyor.