En Kötü Biçimlerde Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik “Eğiticilerin Eğitimi” Ankara’da gerçekleştirildi

tot-sEğiticilerin Eğitimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın himayesinde ve ILO Türkiye Ofisi koordinasyonunda, Ordu İlindeki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerde Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesi’nin bir bileşeni olarak 2-3 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara Niza Park Hotel’de gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra İŞKUR Ordu İl Müdürlüğü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları (Eğitim-İş, Eğitim Hakları Derneği ve Hayata Destek Derneği) temsilcileri ve proje kapsamında Ordu ilindeki eğitim aktivitelerinde görev alan öğretmenler eğitime katıldı.

Eğiticilerin Eğitimi, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi yetkilileri Seda Akço, Bürge Akbulut ve Ertan Karabıyık tarafından Eğitim İhtiyaçları Analizi temel alınarak hazırlanmış ve sunulmuştur. Eğitim programı, yerel düzeyde ilgili tarafların birikiminin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması ile mevsimlik tarım göçünde çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlamak üzere eylem planlarının harekete geçirilmesini amaç edinmiştir. Bu bağlamda, eğitim programı, bilgi içerikli sunumlar ve grup çalışmaları ile hem teorik hem de pratik olarak uygulandı.

Eğitim programı ile eğiticilerin, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği konusunda birikimlerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi yoluyla Ordu ilindeki hedef gruplara eğitim sağlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiş, bu doğrultuda yukarıda belirtilen konular hem sözlü hem de görsel sunumlarla işlenmiştir. Yapılan sunumlar katılımcıların dikkatini çekmeyi başarmış ve grup içerisinde etkileşimli bir tartışma ortamı oluşmasını sağladı.

Eğitim programı, katılımcıların hedef gruplar için gerçekleştirecekleri yerel düzeyde eğitim çalışmalarına yönelik eylem planının tartışılması ile sona ermiştir. 2014 hasat sezonunda hedef gruplara yönelik eğitimleri gerçekleştirmek üzere toplam 21 eğiticinin eğitimi tamamlandı.