FAO-Türkiye Ortaklık Programları için ülkeler çalışmalara başladı

PartnershipProgrammesFAO’nun Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde gıda güvenliği, kırsal yoksulluk ve ormancılık çalışmalarının büyük bir kısmı Türkiye hükümetinin desteğiyle gerçekleşiyor. Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde düzenlenen üç günlük çalıştay FAO-Türkiye Ortaklık Programları’nın planlamalarını tartışmak için iyi bir fırsat yarattı.

Çalıştay, başta donör ülke olan Türkiye’nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı temsilcileri başta olmak üzere, bölge ülkelerindeki hükümet görevlilerini bir araya getirdi. Toplantıya  balıkçılık, akuakültür, ormancılık, doğal kaynaklar yönetimi, hayvan sağlığı ve üretimi, bitki koruma ve üretimi ve tarım politikaları konularında uzman olan FAO’nun teknik kadrosu da katıldı.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji, ilk gün yapılan basın toplantısında “FAO’nun bölgedeki gıda güvenliğinin mevcut durumunu etraflıca kavramak, karşılaşılan zorlukları ve fırsatları belirlemek için ülkelerle sürekli bir diyalog içinde olduğunu” söyledi.  “Bu bize; zorluklar karşısında etkili ve verilmli şekilde cevap verme fırsatı tanıyor. Bu sayede bölgede yaygın görünen sorunlara bütüncül ve tüm çalışma alanlarını kapsayan iyi tasarlanmış projelerle çözüm sunabileceğiz.”

Çalıştayda; iklim değişikliği, toprak bozulumu ve çölleşme gibi sorunlar ve bu sorunlara nasıl çözümler getirilebileceği konularının üstünde duruldu. Bu sorunlarla baş etmek için, bugün birçok ülke akıllı iklim tarımı, kuraklık risk yönetimi, çevre dostu tarım, balıkçılık ve hayvancılık, sürdürülebilir doğal kaynaklar yönetimi ve korumalı tarım gibi sürdürülebilir uygulamaları tercih ediyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’da gıda güvenliği ve kırsal yoksulluğun azaltılması amacıyla  başlayan FAO-Türkiye Ortaklık Programı 2006 yılından beri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’yla yürütülüyor.

Bu tarihe kadar 20 milyon dolar katkı sunan program ikinci faslının başlamasıyla gıda güvenliği, beslenme, tarımsal ve kırsal kalkınma, doğal kaynakların korunması ve yönetimi, tarımsal politikalar ve gıda güvenilirliği konularında ülkelere yardım etmeyi amaçlıyor.

Ortaklık programlarının diğer kısmını ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yürütülecek olan FAO-Türkiye Ormancılık Programı oluşturuyor. Türkiye hükümetinin 10 milyon dolar katkısının desteğiyle program, ormancılık konularında işbirliğine odaklanacak.

Çalıştayda üzerinde durulan konular arasında; ortaklık programlarının ülkelerin belirlediği öncelikler ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun bu sene Eylül ayında  kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle uyumlulaştırılması da yer aldı.

Yuriko Shoji, toplantının ortaklık programları yoluyla daha refah bir altbölge için nasıl çalışılacağı konusunda bir yarı yol durağı olduğunu belirtti.