ILO Ankara’da düzenlediği toplantıyla Suriyelilerin işgücü piyasasına etkileri ve istihdam edilebilirlikleri üzerine proje bulgularını paylaştı

ANKARA MEETING_NUMAN BEY_FAV 2Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “Suriyelilerin Türkiye’de İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkileri ve İstihdam Edilebilirlikleri” toplantısı, kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden temsilcilerin geniş katılımıyla Gaziantep, Şanlıurfa ve Ankara’da yürütülen alan araştırmalarına yönelik bulguların paylaşılması ve tartışılması  amacıyla 17 Aralık 2015’te Ankara’da düzenlendi.

Açılış konuşmasında ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Suriye krizinin yerel ve ulusal düzeydeki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek ve işgücü piyasasındaki boşlukları doldurma fırsatına çevirmek için kapsamlı politikalara ve önlemlere gerek olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, söz konusu araştırmaların kapsamlı bir ulusal politikanın gelişimine katkı sağlayacağı beklentisini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise açılış konuşmasında şöyle dedi: “Türkiye artık bir geçiş ülkesi değil, özellikle de Suriyeliler için hedef ülke haline gelmiştir. Geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik çalışma izinleri için çalışmalar tamamlanmış olup, yasadaki düzenlemelerin yakında hayata geçmesi beklenmektedir.” Önder, ayrıca, uluslararası kuruluşlara proje çağrısında bulundu.