ILO, Ankara’da yapılan bir toplantı ile Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Zaman Bağlı Politika ve Program Çerçevesinin Güncelleştirilmesi Çalışmalarına Destek Veriyor

CL 3-4 Aralık Toplantısı fotoEn Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin (EKBÇİ)’nin sona erdirilmesine ilişkin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesini güncellemek amacıyla 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da çok taraflı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

ILO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen hazırlık toplantılarını takiben gerçekleştirilen toplantıda 2016-2023 dönemini kapsayacak yeni stratejinin öncelikli alanları ve eylem planlarının içeriği tartışıldı.

ILO; ÇSGB, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan EKBÇİ’nin  sona erdirilmesine yönelik Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesinin güncelleştirme çalışmalarına süregelen teknik desteğini sağlamaya devam ediyor.

Toplantıda konuşan ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, çeşitli paydaşlarla uygulanan projelere değinerek ILO’nun çocuk işçiliği konusundaki süregelen teknik desteğine dikkat çekti. Özcan ayrıca, ÇSGB’nin çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik strateji geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak yoluyla bu desteğin politika alanında da sürdürüldüğünü vurguladı.

ÇSGB, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, yeni bir ulusal programın hazırlanması ve kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği kanallarının güçlendirilmesinin Ulusal İstihdam Stratejisi’nde de öngörülen çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

ÇSGB ve ILO temsilcilerinin yanı sıra toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İşveren ve İşçi Sendikaları Konfederasyonları, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağladılar.

Yeni zamana bağlı politika belgesinin nihai şekli verilerek Mart 2016 tarihinde ÇSGB tarafından resmi olarak yayınlanması öngörülmektedir.

* Zamana bağlı programlar, hükümetler tarafından kullanılmak üzere hedefleri iyi tanımlanmış bir eylem çizelgesinden oluşan kapsamlı bir çerçeve olarak tasarlanmıştır. Bir ülkedeki çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik belirli hedefler ve belirli bir zaman çerçevesi ile kapsamlı ve koordineli politikalar ve müdahaleler dizisinden oluşurlar. Türkiye, Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesini (2005-2015) ilk kez 2005 yılında oluşturmuştur.