ILO Suriyelilerin işgücü piyasasına etkileri üzerine paydaş toplantısını Gaziantep’te düzenledi

GAZİANTEP MEETING_FAV 2ILO Türkiye Ofisi 16 Kasım 2015’te Gaziantep’te merkezi ve yerel düzeydeki paydaşların da katılımıyla proje faaliyetlerini tanıtmak, Suriyelilerin işgücü piyasasına etkilerini tartışmak ve Suriyelilere hizmet vermede karşılaşılan problem ve deneyimlerin paylaşılması için bir paydaş toplantısı düzenledi.

Suriyelilerin yerel ekonomiye sağladıkları katkıların da değerlendirildiği toplantıda, fırsatların ve risklerin beraber ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Toplantıda, Suriye krizinin beşinci yılında, süregelen desteklerin insani yardımdan uzun erimli kalkınma gereksinimlerinin değerlendirilmesi yönelik bir sürece doğru evrildiği, yerel ve ulusal düzeyde dayanıklılık kapasitelerinin artırılması gereği tartışıldı.