ILO Türkiye Ofisi Kooperatif İstatistikleri Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı

Kooperatifler toplantısıBelli başlı kooperatif paydaşlarının Türkiye’deki kooperatif istatistikleri ile ilgili deneyimlerini, örnek uygulamaları, istatistik derlemede ve paylaşmada karşılaşılan güçlükleri ve çözüm önerilerini tartışmak ve ortak bir yol haritasının oluşmasını sağlamak amacıyla 3 Şubat 2015 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nde bir Kooperatif İstatistikleri Çalıştayı düzenlendi.

Ankara’da yapılan çalıştaya, ILO Kooperatifler Şubesi, ILO İstatistik Şubesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ile çeşitli kooperatif temsilcileri katıldı.

Çalıştay sonunda kooperatif istatistikleri çalışma grubu oluşturulması kararı alınmış, söz konusu çalışma grubunun, TÜİK’in teknik desteği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile faaliyet göstermesi öngörüldü.

ILO Türkiye Ofisi, ILO Kooperatifler Şubesi ve ILO İstatistik Şubesi’nin de ihtiyaç halinde teknik destek sağlaması planlandı.

Çalıştayın çıkış noktasını, ILO’nun, kooperatiflerin teşvikine ilişkin 193 sayılı Tavsiye Kararı’nın, hükümetleri, izledikleri ulusal politikalarda “kalkınma politikalarının hazırlanması ve uygulanması bağlamında kooperatiflerle ilgili ulusal istatistikleri iyileştirmeye” özendirici 8. Paragrafı oluşturdu.

Ekim 2013’te Cenevre’de düzenlenen 19. Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS)’nda hükümetlerle işçi ve işveren temsilcileri kooperatiflerle ilgili daha kapsamlı ve (uluslararası düzeyde) karşılaştırılabilir istatistiklere sahip olmanın önemini teyit etmişlerdi.

Delegeler, ILO’ya kooperatiflerin idari kayıtlar ya da işyeri veya hane halkı araştırmalarının ölçülmesi konusunda daha fazla geliştirici çalışma yapması ve konuyu daha derinlikli bir tartışma için 2018 yılında yapılması planlanan 20. ICLS’ye bir rapor sunulması tavsiyesinde bulunmuşlardı.

Bu bağlamda, 19. ICLS’de benimsenen kooperatif istatistiklerine ilişkin tavsiyeye uygun olarak Türkiye ilk pilot ülke olacak ve oluşturulacak çalışma grubu gerçekleştirdiği çalışmaları 2015 yılı sonunda Cenevre’de düzenlenecek çalıştayda sunacak.