ILO Türkiye Ofisi Suriyeli mültecilerin geçim kaynaklarının desteklenmesi için yeni bir proje başlattı

ilo-suriye-projesiILO Türkiye Ofisi, 1 Haziran 2015’te “Suriyeli Mülteci Akınına ILO’nun Yanıtı” projesini başlattı.

Proje, hem ev sahibi topluluklar hem de mülteciler için insana yakışır iş imkanlarının arttırılması yoluyla Suriyeli mülteci krizinin etkilerinin hafifletilmesini amaçlıyor.

Proje, birbiriyle bağlantılı üç bileşen olan kapasite oluşturma, bilgi birikiminin geliştirilmesi ve yerel ekonomik kalkınma konularına odaklanacak.

ILO, bilgi paylaşımı, eğitimler, insana ve kurumsal kapasiteye yönelik diğer yatırımlar yoluyla yerel ve ulusal kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Mültecilerin, bölge halkı üzerindeki sosyal, ekonomik ve finansal etkilerini ele almak için “direnç geliştirmeye dayalı” bir yaklaşımla temel oluşturmak, bu amaçla kilit önem taşıyor.

Proje, ayrıca mülteci akınının yerel ve ulusal düzlemde çocuk işçiliğine etkilerini de içeren değerlendirmeler ve araştırmalarla bilgi birikiminin geliştirilmesine katkıda bulunarak, Suriyeli akınının işgücü piyasasına yönelik etkilerine dair  güvenilir verilerin eksikliği konusuna da eğilecek.

Mültecilerin ve ev sahibi toplulukların gelirinin arttırılmasını amaçlayan proje temel çalışma ilkeleri ve haklarına dayalı istihdamın ve eğitim fırsatlarının teşvik edilmesini de kapsıyor.

İstihdam odaklı önlemlere yönelik bir tartışma platformu oluşturabilmek için gerek yerel gerekse ulusal düzeyde üçlü danışmanın sağlanması ve Suriyeli işçilerle ev sahibi toplulukları kapsayan bir iletişim kampanyasının oluşturulması da projenin diğer faaliyetlerini oluşturacak.

Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen geniş kapsamlı “Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nın (3RP)” parçası olmak, Türkiye’de yaşanan Suriye krizine cevaben ILO’nun kilit rolünü de güçlendirecek.

Proje, çoğunlukla Güneydoğu Anadolu bölgesinde olmak üzere özellikle Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa illerinde 12 ay süreyle uygulanacak.