ILO Türkiye Ofisi Yol Haritası Belirlemek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Veri Toplanması Çalıştayı Düzenledi

Concluding Workshop foto_1ILO Türkiye Ofisi bir yol haritası belirlemek üzere “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi” konulu sonuç çalıştayını 17 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdi.

Çalıştayın katılımcıları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İSG Profesyonelleri Derneği, Türk Tabipler Birliği, özel sektör temsilcileri ve üniversitelerin tıp fakülteleri vardı. Eski ILO İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Programı Program eski Direktörü (Safework) Seiji Machida, çalıştaya konuşmacı olarak katıldı.

ILO İSG Baş Teknik Danışmanı, Catherine Brakenhielm politikaların etkin kılınması için öncelikle sorunların haritalandırılması gerektiğinden bahsetti. Sn. Machida, iş kazaları ve meslek hastalıklarının veri sisteminin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Machida, ayrıca birçok ülkenin meslek hastalıkları tanı sisteminde yaşanan zorluklar ve işyerindeki tehlikeler ile illiyet kurma noktasındaki zorluklar nedeniyle, meslek hastalıklarından ölümler kazalara nazaran daha fazla olsa da –  hastalıklar ilgili kısıtlı bilgiye sahip olduklarını belirtmiştir. Asbest ile ilgili hastalıklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve strese bağlı hastalıkların pek çok ülkede ilk sıralarda yer aldığını eklemiştir. Sn. Machida, ulusal paydaşlar tarafından şu konular dikkate alınarak, aksiyon alınması gereğinden bahsetmiştir: 1)Üst düzey ulusal taahhüt, 2)Hukuki çerçevenin güçlendirilmesi , 3) Farkındalık yaratma ve eğitim, 4)Kapsam ve bildirim oranlarının iyileştirilmesi, 5)Birden çok kanalın kullanılması

Farklı kurumları ve meslekleri temsil eden iki adet çalışma grubu oluşturulmuş, ilk çalışma grubu “Üst düzey ulusal taahhüt ve hukuki çerçevenin güçlendirilmesi” konusunda çalışırken, ikinci grup ise “Farkındalık yaratma ve eğitim ile meslek hastalıkları veri ve raporlama sisteminin geliştirilmesi” konularında tartışmalar yürütmüştür.

Sonuç çalıştayının çıktılarının, bir yol haritası olarak faydalanılması amacıyla ÇSGB’ye sunulması planlanmaktadır.