ILO Türkiye Ofisinden “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” İnfografiği

Infografik_Türkçe fotoILO Türkiye Ofisi “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” infografiği yayınladı

İnfografik Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İsveç’in İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) kanalıyla sağladığı finansal katkı ile yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İşler İçin Kadınların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 8 Mart 2016 Dünya Kadınlar Günü için hazırlanmıştır.

Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan infografikte yer alan veriler şunlardır: toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksi; toplumsal cinsiyete dayalı ücret farklılığı; Türkiye’de kadınların ve erkeklerin en çok istihdam edildiği beş meslek; Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı; Türkiye’de işgücüne katılım oranı ve aktif işgücü piyasası programlarına katılım oranı ile Türkiye’de hanehalkı ve aile bakımı işlerine ayrılan günlük ortalama zaman.

İnfografiğe aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_458134/lang–tr/index.htm

http://www.ilo.org/ankara/publications/WCMS_458655/lang–tr/index.htm (pdf)