İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması Projesi’nin Açılış Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

iom-EMC_2463AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında hazırlanan ve 15 Temmuz 2014 tarihinde Uluslararası Göç Örgütü’nün proje sözleşmesini imzalamasıyla uygulama aşamasına gelmiş olan “İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması” projesinin açılış toplantısı 17 Eylül 2014 tarihinde Ankara Hilton Otel’de gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı müsteşear yardımcısı Sn.Aziz Yıldırım ve Uluslararası Göç Örgütü misyon şefi Sn. Meera Sethi’nin açılış konuşmalarını yaptığı toplantı, Türk yetkililerin yanısıra, diğer birçok yabancı ülke elçilikleri ve AB temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin insan ticareti de dahil olmak üzere organize suçlarla mücadele ulusal strateji ve politikasının, Avrupa Konseyi “İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi” ve İnsan Ticaretiyle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı doğrultusunda etkin şekilde uygulanmasını amaçlayan bu proje ile insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticareti mağdurlarına insan hakları temelli koruma sağlanması hedeflenmektedir.

Uluslararası Göç Örgütü tarafından uygulanacak ve 2 yıl sürecek olan projenin ana yararlanıcısı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olup Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı ve Aile Danışmanları Derneği ise projenin diğer yararlanıcılarıdır.

Proje, mağdur tespit sürecinin etkinleştirilmesi, insan ticareti mağdurlarına sağlanan korumanın ve desteğin güçlendirilmesi, mağdurların tespiti ve korumasını teminen yerel düzeyde farkındalığın arttırılması, kapasite arttırma ve ağ oluşturma yoluyla ulusal yönlendirme mekanizmasının güçlendirilmesi, 157 Acil Yardım Hattının devir sürecinin desteklenmesi ve insan ticareti alanında etkin stratejiler geliştirmek amacıyla veri ve istatistik toplamaya yönelik yazılım için teknik desteğin sağlanması olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır.

Türkiye, 2002 yılından günümüze insan ticaretiyle mücadele alanında kararlılığını ve çabalarını sürdürmektedir. “İnsan Ticareti Mağdurlarının Korunması” Projesi, Türkiye’nin İnsan Ticaretiyle Mücadele alanında bütüncül, etkin, katılımcı ve insan hakları temelli mekanizmaların geliştirilmesi hedefine ulaşmasında önemli bir araç olacaktır.