IOM “Karma Göç ve Hassas Durumdaki Göçmenlerin Korunması” Eğitimleri

iomIOM, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanan “Düzensiz Göçe İlişkin Strateji ve Eylem Planının Karma Göç Akımları Odaklı Uygulanması” projesi kapsamında Çanakkale, Mersin ve İzmir’de “Karma Akımlar ve Hassas Durumdaki Göçmenlerin Korunması” konulu üç adet üçer günlük eğitimler düzenledi.

2016 yılında da devam edecek olan bu eğitimler, karma göç akımlarına daha iyi müdahale edilip, hassas durumdaki göçmenlerin koruma ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilebilmesi için sözü geçen kurumların kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Şimdiye kadar, 101 kursiyer uluslararası göç ve deniz yoluyla göçe ilişkin normatif çerçeve, insan hakları, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları, iltica-göç ilişkisi, risk değerlendirmesi, hassas durumdaki göçmenlerin ön tespiti ve korunması gibi konularda bilgilerini genişletti.

IOM uzmanları, akademisyenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve BMMYK temsilcileri sunumları ile bu eğitim programına katkı sağladı. Aynı zamanda bu eğitimler, gelişen konular ve güncel ihtiyaçları konusunda katılan kurumların tartışmaları için bir platform da oluşturmuştur.