UNICEF-Kamu Denetçiliği Kurumu çocuk haklarını, çocuklarla beraber savunacak

KDK-unicefÇocuklara, idarelerin (okul, hastane, aile hekimliği, yurt, valilik, kaymakamlık, karakol, belediye gibi) her türlü haksız eylem ve işleyişleri ile tutum ve davranışlarına karşı şikâyet hakkı tanımak ve idarenin uygulamaları karşısında çocukların haklarını savunabilmesine yardımcı olabilmek amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve UNICEF tarafından hazırlanan “KDK Çocuk” internet sayfası 22 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşen toplantıyla açıldı.

Çocuklar idareler ve öğretmen, doktor, hemşire, yurt görevlisi, asker, polis gibi kamu görevlilerden eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma ile ilgili bir haksızlık gördüklerini düşündüklerinde KDK’ye doğrudan www.kdkcocuk.gov.tr  internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecekler.

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen bu toplantıya UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman Abulaban ve Çocuk Hakları Ulusal Koordinatörleri olan çocuk temsilciler de katıldı. İnternet sayfası ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi takiben açılış konuşmaları gerçekleşti.

Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk internet sayfasının çocukların haklarını savunabilmeleri açısından öneminin altını çizen Dr. Abulaban “Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, çocuk ve gençler için etkin izleme araçları ve sadece onlara özel bir web sayfası geliştirmesi, çocuk haklarının uygulanmasının izlenmesinde ne kadar hassas bir tavır içinde olduklarının en önemli göstergesidir” dedi.  Dr. Abulaban, bu açılışın 23 Nisan’a denk getirilmesinin ise toplumun, yaklaşık 100 yıldır çocuklara verdiği sözü tutmasının en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.  “Bu söz Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin 25. Yılında UNICEF’e de ilham vermektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

Başdenetçi M. Nihat Ömeroğlu ise “Haklarını koruyacağımız teknoloji çağı çocuklarına ulaşmak ve onlar için görünür olmak amacıyla, onlara hitap edecek şekilde KDK Çocuk İnternet Sitesi’ni UNICEF’le işbirliği içerisinde hazırlamış olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu” belirtti.

Çocukların haklarını savunabilmesi açısından bir başka küresel gelişme ise İletişim Prosedürü üzerine Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek İhtiyati Protokol 14 Nisan 2014’te yürürlüğe girmesiyle yaşandı.  Türkiye protokolü imzaladı; onaylaması bekleniyor. Protokol, çocuklar ve temsilcilerinin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamındaki haklarının belirli ihlalleri ile ilgili şikâyetlerini (çocukların silahlı çatışmalara dâhil olması, çocuk ticareti, çocuk pornografisi vb.) Çocuk Hakları Komitesi’ne sunmalarına olanak sağlıyor.