Nüfus ve Kalkınma: 2015 Program Çerçevesi Ulusal İstişare Toplantısı

unfpaBirleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Nüfus ve Kalkınma: 2015 Program Çerçevesi Ulusal İstişare Toplantısı’nı 24 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi. Aralarında kamu, sivil toplum, üniversiteler ve uluslararası kuruluşların da bulunduğu 25’in üzerinde kurum ve kuruluşun temsilcisi biraraya gelerek; yeni kalkınma gündemi içerisinde “nüfus ve kalkınma” konusunu konuştular.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 179 ülke tarafından 1994 yılında Kahire’de kabul edilmiş olan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Programı, içerdiği kapsamlı insan hakları yaklaşımı, üreme sağlığı ve hakları tanımı ile kadınların ve kız çocukları başta olmak üzere tüm bireylerin insan haklarını pekiştirerek bireysel refahı, artan nüfusla birlikte ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan dikkate değer bir uluslararası bir uzlaşıyı yansıtıyor. Uygulamaya konulmasının 20. yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 65/234 numaralı kararıyla, ICPD Eylem Programı’nın küresel düzeyde bir gözden geçirme çalışması gerçekleştirildi. Bu amaçla üye ülkelerden toplanan veriler, bölgesel düzeyde gerçekleştirilen üst düzey toplantıların sonuç belgeleri ve uzman görüşleri Küresel 2014 Sonrası ICPD Raporu- Framework of Actions for the Follow up to the Programme of Action of the ICPD isimli raporda biraraya getirildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi, Küresel 2014 Sonrası ICPD Raporu’nun özetlenerek ve Türkiye’ye özgü bilgilerle desteklenerek, Türkiye’nin ICPD Eylem Programının uygulanmasındaki başarılarını, geldiği noktayı ve bundan sonra atılması gereken kilit adımları ortaya çıkarmak üzere 2015 yılında bir çalışma başlattı. Çalışmaya bir danışma kurulu aracılığıyla kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler de katkı sağladılar.

UNFPA, bu çalışmanın bir ürünü olan taslak raporun Türkiye’deki ilgili paydaşlarla paylaşılması ve Türkiye’nin ICPD gündemindeki öncelikli alanlarının tartışılması amacıyla düzenlediği “Nüfus ve Kalkınma: 2015 Program Çerçevesi Ulusal İstişare Toplantısı” ile yeni Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde, istenilen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli kilit adımları çalışma grupları aracılığıyla ve çok sektörlü bir yaklaşımla belirlemiş oldu.

Türkiye’nin 2014 Sonrası ICPD Raporu’nun son hali ve Ulusal İstişare Toplantısı’nın raporu 2016 başında kamuoyuyla paylaşılacak.