Sanayide Enerji Verimliliğinde Finansman Mekanizmaları

unido2Türkiye’nin 2030 yılı için belirlediği enerji verimliliği ile ilgili hedeflerine ulaşmasında finansal mekanizmaların geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde 2030 yılında enerji yoğunluğunda 2011’e göre %20 azaltım hedefi koymuş durumda.

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde sanayide enerji yoğunluklarının azaltılmasını ve enerji verimliğinin artırılmasını sağlayıcı yatırımların özendirilmesi için iâve finansman mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik amaç, hedef ve eylemler de yer alıyor.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Küçük Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği ile yürütülen Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında, sanayide enerji verimliliğinin artırılması için finansman konusundaki mevcut programların etkinliğinin değerlendirilmesine ve daha uygun yöntem ve mekanizmaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında yapılan çalışmalarla mevcut teşvik mekanizmalarının etkinliği değerlendirildi ve sanayide enerji verimliliği yatırımlarını artırmak amacıyla bir finansman modeli/mekanizması önerisi geliştirildi. Bu finansman modeli/mekanizması önerisinin değerlendirilmesi amacıyla 19 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da Sanayide Enerji Verimliliği İçin Finansal Mekanizmalar Çalıştayı düzenlendi. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, finans kuruluşları, uluslararası kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; önerilen bütünleşik enerji verimliliği finansman modeli/mekanizması sunularak yaklaşım ve beklentiler tartışıldı.

Çalıştayda sunulan yaklaşım, devletin sağladığı enerji verimliliği desteklerinin önemli bir bölümünün iyi organize edilmiş bir yapı tarafından koordine edilmesine imkân veren bir bütünleşik finansal mekanizması öneriyor. Söz konusu model piyasaya kredi sağlayan uluslararası finans kuruluşlarına çeşitli geri ödeme garantileri verilmesini de öngörüyor. Yeni mekanizmanın önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılması bekleniyor.