Sekiz yeni Kadın Sağlığı Danışma Merkezi açıldı

_MG_8497_DxOBirleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi, Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisinin (ECHO) finansal desteği ve T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile Türkiye genelinde üreme sağlığı ve cinsiyet temelli şiddet alanlarında klinik ve psiko-sosyal hizmetlerin sunulduğu sekiz yeni Kadın Sağlığı Danışma Merkezini faaliyete geçirmiştir.

Yerel seviyede Sağlık Bakanlığı il Halk Sağlığı Müdürlükleri merkezlerin yürütülmesine destek olmaktadır.

Yeni merkezlerin açılışı töreni 24 Mart 2016’da Ankara İsmail Ulucan Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirildi.

Törende Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Kanuni Keklik, Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Ofisi (ECHO) Temsilcisi Jean Christophe Pegon ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi İnsani Yardım Programı 2011 yılından günümüze insani yardım konusunda müdahale üzerine faaliyet gösteriyor. Esas çalışma alanını, özellikle cinsel sağlık, üreme sağlığı, cinsiyet temelli şiddet konularında kapasite geliştirme ve hizmet sunumu ile birlikte, 2.5 milyonun üzerinde mülteci için hijyen ve kişisel bakım malzemeleri temininin sağlanması oluşturuyor.

Mültecilerin yaklaşık yüzde 80’ini kadınlar ve çocuklar, bunların dörtte birini de üreme çağındaki kadınlar oluşturuyor.

Kriz ve afet durumlarında genelde göz ardı edilen belirli ihtiyaçları olan ve daha kırılgan durumda bulunan kadınların ve kız çocukların güçlenmesi amacıyla Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri temel bir strateji olarak ortaya çıkmıştır.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri kadınların ve kız çocukların cinsel sağlık, üreme sağlığı, kadın hakları, psiko-sosyal destek konularında bilgi ve hizmet alabildiği, çeşitli ilgili beceriler kazandıkları ve kınanmadıkları bir ortamda sosyal ağlarını yeniden kurabildikleri alanlardır.

Açılışı yapılan yeni merkezlerle birlikte Adana, Ankara, Antakya, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerinin sayısı 19’a yükselmiştir. 2016 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde Kadın Sağlığı Danışma Merkezlerinin sayısının 25 olması planlanmaktadır.