Seks İşçileri Konusunda Yuvarlak Masa Toplantısı

seksiscileritoplantisiKamu kurumları ile Türkiye’de seks işçiliği üzerine ilk yuvarlak masa ve istişare toplantısı, 14 Aralık 2015 günü  UNFPA ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlendi.

Bu çalışma, Türkiyede temel sağlık hizmetlerine erişirken, savunmasız gruplardan biri olan seks işçilerinin mevcut üreme ve cinsel sağlık durumuyla ilgili ihtiyaçları ve güçlükleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Çalışma toplantısına, Adana, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Mersin gibi çeşitli İl Halk Sağlığı Müdürlükleri dahil olmak üzere alandan 60 uzman katıldı.

İlave olarak bu çok sektörlü toplantıda, Türk Halk Sağlığı Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara Barosu, İçişleri ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları, İstanbul Şişli ve Ankara Çankaya Belediyeleri ile çeşitli üniversitelerin akademisyenleri, yanı sıra Türk Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) temsilcileri yer aldı.

Kırmızı Şemsiye Derneği Başkanı Kemal Ördek’in, hoşgeldiniz dilekleri ardından  açılış konuşmaları Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Sayın Karl Kulessa, ve UNFPA Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi HIV/ AIDS Koordinatörü Sayın Jennifer Butler, tarafından gerçekleştirildi.

Ardından, “Türkiye’de Seks İşçileri Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Durumu: İhtiyaçları ve Öneriler” konulu sunum Kemal Ördek tarafından yapıldı.

UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü, Gökhan Yıldırımkaya, “Seks işçileri ile kapsamlı HIV  programlarını uygulamak: işbirlikçi müdahaleler pratik yaklaşımlar: Küresel Örnekler” konulu sunumu yaptı.

Ardından, Prof. Dr. Zeynep Şimşek moderasyonunda , “Seks İşçiliği Bağlamında Sağlık Politikası: Ne Tür Bir Perspektif” yer aldı.

“Nasıl Seks İşçileri için sağlanan Sağlık İllerde geliştirilebilir?  Ve  İhtiyaçları ve Halk Sağlığı Müdürlükleri Beklentileri nelerdir? ” başlıklı grup çalışmaları yürütüldü. Grup çalışmaları geri bildirimler mevzuat ve hizmetlere erişimde seks işçilerine sağlanacak destekler görüşüldü.

Seks işçiliğine karşı şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi için kısa ve orta vadeli politikalara ve uygulamalara yönelik  acil bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.