“Sınır Yönetimi Alanında Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan Arasında Bölgesel İşbirliği – Aşama 1” Projesi Başarıyla Devam Ediyor

iom2Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonları ile finanse edilen;  Bulgaristan ve Yunanistan ile merkezi ve yerel düzeyde sınır aşan işbirliği kanalı ile, Türkiye’nin AB mevzuatı ve en iyi uygulamaları ile uyumlu sınır yönetimi çabalarını desteklemeyi amaçlayan, “Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında Sınır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği – Aşama 1” projesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve projenin ana yararlanıcısı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sınır Yönetimi Daire Başkanlığı işbirliği ile devam etmektedir.

Bu çerçevede, üç ülkenin sınır personeli arasında günlük irtibatın geliştirilmesini hedefleyen toplantı 27 Ekim 2015 tarihinde İğneada’da; 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 10 Kasım 2015 tarihinde Ankara’da;  sınırlardaki suç faaliyetlerinin soruşturulması ve seyahat belgelerinin incelenmesi konulu ortak eğitimler 17-20 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da; ülke içi kontrollerle ilgili ortak eğitim, geri gönderme ve karşılama merkezlerinin yönetimi konulu ortak eğitimler 08-11 Aralık 2015 tarihlerinde Edirne’de; üç ülkenin sınır personeli arasında güven inşası oluşturmayı hedefleyen toplantı ise 15 Aralık 2015 tarihinde Atina’da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, proje kapsamında Edirne ve Kırklareli Valiliklerinden ilgili personele Yunanca, Bulgarca ve İngilizce kursları verilmektedir.