Sokakta Çalıştırılan Çocuklar Ankara İl Eylem Planı Çalıştayları

WORKSHOPS FOR ANKARA ACTION PLAN_1ILO Türkiye Ofisi ve Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) işbirliğinde, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi danışmanlığında “Sokakta Çalıştırılan Çocuklar Ankara İl Eylem Planı Çalıştayları” 22-23 Şubat’ta Plaza Otel’de 4 Mart’ta ise ILO Türkiye Ofisi’nde gerçekleştirilmiştir.

22-23 Şubat’ta Plaza Otel’de gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Okur, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Çelenk ve ILO Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Nejat Kocabay gerçekleştirmiştir.

Çalıştaylara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve ILO Türkiye Ofisi temsilcileri ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi akademisyenleri başta olmak üzere İŞKUR İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezleri, Zabıta Daire Başkanlığı, Altındağ Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Keçiören Belediyesi, UNICEF, GÜÇ-KO-BİR ve Sığınmacıları Destekleme ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) temsilcileri katılmışlardır.

22-23 Şubat’ta gerçekleşen çalıştay, ILO Türkiye Ofisi, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Sokakta Çalıştırılan Suriyeli Çocuklar Durum Analizi” saha çalışmasının sunumuyla başlamıştır. Sokakta çalıştırılan çocukların ve ailelerinin demografik ve sosyo-ekonomik durumlarını, sokakta çalışma nedenlerini, koşullarını ve sokakta çalışmaktan kaynaklanan sorunlarını tespit eden ve öneriler geliştiren çalışmanın sunumunun ardından katlımcılar iki gruba ayrılarak, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik geçmiş deneyimlerini ve halihazırda yürütmekte oldukları faaliyetlerini paylaşarak sokakta çalışan çocuklar sorununa yönelik SWOT analizi ve eylemlerin belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan analizler ve Suriyeli çocukları da içerecek şekilde geliştirilen eylem önerileri biraraya getirilerek tüm katılımcılara sunulmuştur.

2 gün süren çalıştayın ardından 4 Mart tarihinde ILO Türkiye Ofisi’nde Ankara İl Eylem Planı’nın nihai haline getirilmesi amacıyla son bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay süresince sokakta çalıştırılan çocuklar ve aileleri özelinde çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşların temsilcileri, 22-23 Şubat tarihinde gerçekleşen analiz ve eylem belirleme çalışmalarını temel alarak, sosyal politikalara ve çözümlere odaklanarak, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla Ankara’da yaşayan Suriyeli çocukları da dikkate alan Ankara İl Eylem Planı için ortak bir çalışma ortaya koymuş, taslak bir eylem planı oluşturmuşlardır. Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından taslak eylem planına son hali verilerek ilgili kurum kuruluşlarla paylaşılacaktır.