Suriye krizi 5. yılına girerken, her 3 Suriyeli çocuktan 1’i sadece bu krizi bilerek büyüdü

©UNICEF/UNI174068/Lyon
©UNICEF/UNI174068/Lyon

UNICEF tarafından yayınlanan bir rapora göre yaklaşık 3.7 milyon Suriyeli çocuk (her 3 Suriyeli çocuktan biri) çatışmalar başladıktan sonra doğdu ve bu sürede geçen kısacık yaşamlarına şiddet, korku ve zorla göç ettirilme şekil verdi. Bu rakama 2011 yılında doğan ve mülteci durumuna düşen 306.000 çocuk da dâhil.

UNICEF’in tahminlerine göre halihazırda hem Suriye içinde yaşayan, hem de komşu ülkelerde mülteci olarak hayatını sürdüren 8.4 milyon Suriyeli çocuk (tüm Suriyeli çocukların yüzde 80’inden daha fazlası) çatışmalardan etkilenmeye devam ediyor.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Dr. Peter Salama konuya ilişkin 14 Mart tarihinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Suriye’de şiddet, evlere, okullara, hastanelere, kliniklere, parklara, oyun alanlarına ve ibadet yerlerine kadar uzanan sıradan, gündelik bir olay halini almıştır. Yaklaşık 7 milyon çocuğu yoksulluk ve yoksunluğa mahkûm etmiş, çocukluk yıllarını bir korku ve kayıp dönemine dönüştürmüştür.”

“Çocuklara Yer Yok” başlıklı rapora göre, UNICEF 2015 yılında çocuklara yönelik gerçekleştirilen neredeyse 1.500 ağır ihlal olayı tespit etmiştir. Bu ihlallerin yüzde 60’ını, meskûn yerlerde kullanılan patlayıcılar yüzünden meydana gelen ölümler ve yaralanmalar oluşturuyor. Bu çocukların üçte birinden fazlası ya okulda ya da evle okul arası gidiş geliş sırasında yaşamını yitirdi.

Bugün Suriye’nin komşu ülkelerindeki mülteci sayısı 2012 yılındakinin neredeyse on katına ulaşmış durumda. Tüm mültecilerin yarısını çocuklar oluşturuyor. Ailelerinden ayrı düşmüş ve yanlarında kimsesi bulunmayan 15 binden fazla çocuk da Suriye sınırlarını geçti.

Salama sözlerini şöyle sürdürdü: “Savaş beş yıldır sürüyor ve milyonlarca çocuk bu yüzden vaktinden önce çok hızlı bir şekilde büyümek zorunda kalıyor. Savaş devam ettiği sürece çocuklar okullarından ayrılacak, pek çoğu çalışmaya zorlanacak ve yetişkinlerin savaşının bir parçası olacak, kız çocuklar da erken evlenme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.”

Krizin ilk yıllarında askeri birlikler ve diğer gruplar tarafından silah altına alınan erkek çocukların birçoğunun yaşı 15 ila 17 arasındaydı ve daha çok çatışma alanından uzakta destek hizmetlerinde kullanılıyorlardı. Bununla birlikte, 2014 yılından itibaren çatışan tüm taraflar, ailelerin izni olmaksızın 7 yaşındaki çocukları bile silah altına almaya başladılar.

UNICEF tarafından 2015 yılında saptanan silah altına alınan çocuk vakalarının yarısından fazlasında çocuklar 15 yaşının altındaydı. Bu rakam, 2014 yılına kıyasla %20’lik bir azalmaya tekabül etmektedir. Bu çocuklar, savaş eğitimi almakta, çatışmalara katılmakta ya da cephelerde ölüm riski taşıyan işler de kullanılmaktadır. Örneğin; silah taşımakta ya da silahların bakımını yapmakta, kontrol noktalarında nöbet tutmakta veya çatışmalarda yaralananların tahliyesinde ya da tedavisinde kullanılmaktadırlar.

Çatışmaların yarattığı en büyük zorluklardan biri de çocuklara eğitim olanakları sağlanması konusunda yaşanmaktadır. Suriye’de okula devam oranları dibe vurmuştur. UNICEF’in tahminlerine göre Suriye’de 2,1 milyon, komşu ülkelerde de 700 bin Suriyeli çocuk okula gidememektedir. Bu duruma yanıt olarak UNICEF ve ortakları eğitime yeniden dönüş ve gençlere fırsat sağlama amacıyla “Kayıp Kuşak Olmasın” girişimini başlatmıştır.

Salama sözlerini şöyle tamamlamıştır: “Suriyeli çocuklar için henüz çok geç değil. Saygınlığın ve imkânların var olduğu bir dünyaya ilişkin umutları halen sürmekte.  Hala barışı düşlemekteler ve bunu gerçekleştirme şansları da var.”

Rapor, bir çocuk kuşağının geleceği açısından küresel topluluğa beş kritik adım atma çağrısında bulunmaktadır:

 • Çocuk haklarına yönelik her tür ihlale son vererek çocukları korumak
 • Suriye içindeki ablukaların kaldırılıp insani yardımların yerine ulaşmasını sağlamak
 • Çocuklara eğitim imkânları sunmak amacıyla bu yıl için 1,4 milyar dolar sağlayarak eğitime yatırım yapmak
 • Çocukların itibarını geri kazandırmak ve psikolojilerini güçlendirmek için destek ve yardım sağlamak
 • Vaatleri taahhütlere dönüştürmek; UNICEF Suriye ve komşu ülkelerdeki çocukları desteklemek üzere 2016 yılı için çağrıda bulunduğu kaynakların henüz yalnızca %6’sını sağlayabilmiştir.

Detaylı Bilgi İçin; 
Juliette TOUMA, UNICEF Bölge Ofisi, jtouma@unicef.org, +962-79-867-4628

UNICEF’in Suriye Krizine Yanıtı 

2015 yılı içinde UNICEF ile yerel ve uluslararası ortaklardan oluşan geniş bir ağ, Suriye ve komşu ülkelerdeki milyonlarca çocuğa yardım ulaştırabilmiştir.

Suriye’de

 • Gerek hükümetin gerekse silahlı muhalif grupların denetimi altındaki yörelere ulaştırılan su arıtma materyalleri sayesinde 7,9 milyondan fazla insanın temiz suya erişimi sağlanmıştır.
 • UNICEF ortaklarıyla birlikte yürüttüğü iki tur çocuk felci aşısı kampanyası 2,9 milyon çocuğa ulaşmıştır. Ocak 2014 tarihinden bu yana ülkede yeni herhangi bir çocuk felci vakası bildirilmemiştir.
 • Ulaşılması güç bölgelerde olanlar dâhil olmak üzere 1 milyondan fazla çocuk için ders kitapları bastırılıp dağıtılarak öğrenim imkânları sağlanmıştır. Ülkedeki tahribat nedeniyle basım işlerinin yapılamadığı bir dönemde gerçekleştirilen bu yardım önem taşımaktadır.
 • Yaklaşık 841,000 çocuğa psikososyal destek verilmiştir.

Suriye’ye komşu ülkelerde UNICEF ve ortakları; 

 • 2.549.478 kişiye temiz içme ve kullanma suyu sağlamıştır.
 • 5 yaşından küçük 16 milyondan fazla çocuğa çocuk felci aşısı yapılmıştır.
 • 630.000’den fazla mülteci çocuğun okula kaydolmasına yardım edilmiştir.
 • 377.000’in üzerinde çocuğa psikososyal destek hizmetleri sunulmuştur.
 • 5 yaşından küçük 184.000 civarında çocuğa A vitamini dâhil olmak üzere çoklu mikronütriyen takviyesi sağlanmıştır.

2015/2016 kış dönemi için 139.000’den fazla çocuğa kışlık yardım malzemesi (battaniye, giysi, ısıtıcı, nakit ve kupon şeklinde) sağlanmıştır ve bu yardımlar hala sürdürülmektedir.