Suriyeli ve Türk kız çocuklar için yeni ve güvenli bir ortam

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber, Lüksemburg Büyükelçisi, Arlette Conzemius, Şanlıurfa Valisi, İzettin Küçük, Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı, Yusuf Büyük, UNICEF Türkiye Temsilcisi, Philippe Duamelle, kız çocukları için oluşturulan ilk “güvenli ortamı” açıyor. ©UNICEF/Turkey/2015/Ergen
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber, Lüksemburg Büyükelçisi, Arlette Conzemius, Şanlıurfa Valisi, İzettin Küçük, Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı, Yusuf Büyük, UNICEF Türkiye Temsilcisi, Philippe Duamelle, kız çocukları için oluşturulan ilk “güvenli ortamı” açıyor. ©UNICEF/Turkey/2015/Ergen

Suriyeli ve en dezavantajlı konumdaki Türk kız çocukları için oluşturulan ilk “güvenli ortam” 14 Aralık 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Süleymaniye ilçesinde törenle açıldı. Finansmanı Avrupa Birliği Suriye Bölgesel Güven Fonu (Madad) tarafından gerçekleştirilen ve “Benim Hayatım” adını taşıyan Merkez, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve RET işbirliğinde hayata geçirildi. Merkezde, okul dışında kalan kız çocuklar odaklı olmak üzere kız çocuklarına yönelik toplumsal şiddetin önlenmesine ve bu tür durumlara gerekli tepkilerin verilmesine yönelik ücretsiz ve denetimli etkinlikler düzenlenecek.

“Benim Hayatım” Merkezi aracılığıyla,  Süleymaniye ve çevresinde 3.000 kız çocuğuna ulaşılması hedeflenmekte. Avrupa Birliği Eylül 2015’te oluşturulan AB Güven Fonu kapsamında, Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerini arttırmak, psiko-sosyal destek almalarını sağlamak, toplumla bütünleşmelerine ve güçlendirilmelerine yönelik çalışmaları desteklemek üzere UNICEF’in faaliyetlerine 12,5 milyon € tutarında katkıda bulunmuştu. AB bu fon ile Türkiye’deki Suriyelilerin eğitim, psiko-sosyal destek ve gıda güvenliği gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında UNICEF ve WFP (Dünya Gıda Programı) ile ortak hareket edeceğini açıklamıştı.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu güvenli ortam, Suriye’deki krizden etkilenen kız çocuklarının korunması ve güçlendirilmesi açısından kritik önemdedir. Kız çocukları burada kendilerini fiziksel ve duygusal olarak güvende hissedecek, herhangi bir olumsuz yargıyla karşılaşma ya da zarar görme kaygısı olmadan ifade özgürlüğünden yararlanacaktır. AB Güven Fonu tarafından yapılan bu katkı sayesinde, Türkiye Hükümeti ve RET gibi ortaklarla yakın işbirliği içinde ve “Kayıp Kuşak Olmasınlar” girişimi çerçevesinde Suriyeli çocuklara yönelik yardımlarımızın ölçeğini büyütebileceğiz.”.

Hayati öneme sahip psiko-sosyal desteğin yanı sıra “Benim Hayatım” Merkezi’nde, Türkçe ve İngilizce dil eğitimleri de verilecek. Ayrıca kız çocuklarına temel yaşam becerileri kazandırmak ve öz saygı ve güven gelişimlerini desteklemek amacıyla el sanatları, resim ve sahne oyunları gibi atölye çalışmaları ile önderlik ve iletişim eğitim programları da düzenlenecek.

Törene katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hansjörg Haber’in değerlendirmesi ise şöyle: “Bir kez daha belirtmek isterim ki bugün burada gerçekleştirilen etkinlik Avrupa Birliği dayanışmasının ve Türkiye’yi destekleme kararlılığının güzel bir örneğini oluşturmaktadır.  Ayrıca merkezin adı olan ‘Benim Hayatım’, Suriyeli kız çocuklarının koşullarının iyileştirilebileceğinin bir göstergesi dolayısıyla işbirliğimizi sürdürmek ve kapsamını genişletmek açısından bizler için özendirici ve cesaretlendirici bir anlam da taşımaktadır.”

II. Dünya Savaşı’ndan bu yana tanık olunan en ağır insani krize yol açan Suriye’deki çatışmalar beşinci yılını geride bırakmak üzereyken, ne yazık ki yakın zamanda gerçekleşecek bir çözüm henüz görünmemektedir. Türkiye, yarısından fazlası çocuk olmak üzere 2,2 milyon Suriyeli ile bugün dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumundadır. Bu çocukların belli başlı alanlarda korunmaya ihtiyacı bulunmakta, özellikle kız çocuklar kendilerine yönelik toplumsal şiddet, cinsel istismar ve çocuk evliliği gibi ciddi risklerle karşı karşıya bırakılmaktadır.