Türkiye’de elektrikli ev aletlerinin enerji tüketimine yeni bir bakış açısı getiriliyor

EVUDPElektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği projesi hibe programının desteklediği projeler ile ders programları açıldı, konu ile ilgili araştırma ve eğitim laboratuvarları kuruldu ve farkındalık yaratıldı.

Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) finansal desteğiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan “Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi” (EVÜDP) Hibe Programı kapanış toplantısı 27 Kasım’da Ankara’da yapıldı.

 

Hibe programı, Türkiye’de elektrikli ev aletlerinin enerji verimliliği konusunda üniversitelerde yapılan akademik çalışmalara katkı sağlamayı, kapasite geliştirmeyi ve bu kapsamda lisans ve/veya lisansüstü düzeyde derslerin açılarak mevcut müfredata konmasını amaçladı.

Bu anlamda beş üniversite projesini destekleyen hibe programının kapanış toplantısında konuşan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 36’sının konut sektörü tarafından gerçekleştiğini ancak aynı sektörde yüzde 30 oranında tasarruf sağlanabileceğini belirterek hibe programının önemine değindi.

Hibe Programı kapsamında desteklenen üniversiteler Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi oldu.

Hem teknik, hem ARGE hem de sosyal konuları ele alan projeler kapsamında ders programları açıldı, ev aletlerinin enerji verimliliği ve enerji tüketiminin iklim değişikliğine etkisi konularında araştırma ve eğitim laboratuvarları kuruldu, bilgi birikimi ve farkındalık yaratıldı ve bu alanda çalışan çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar geliştirildi.

Hibe Programı kapanış toplantısında ayrıca projelerin değerlendirmesi yapıldı, Hibe Programı faydalanıcıları ile röportajlar gerçekleştirildi ve proje öyküleri kitapçığı tanıtıldı.

Detaylı bilgi için www.evudp.net adresini ziyaret ediniz.

EVÜDP Hibe Programı Proje Öyküleri kitapçığı için tıklayınız.