Ulusal Teknik Ekip Eylül Ayında İtalya’daki ILO Eğitim Kursuna Katıldı

turin“Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” projesi çerçevesinde Türkiye’nin ilk Ulusal Kadın İstihdamı Eylem Planını Hazırlayacak olan Ulusal Teknik Ekip (UTE) Eylül ayı başında Italya’nın Turin kentinde yapılan eğitim kursuna katıldı.

Türkiye’de kadın istihdamına ilişkin Ulusal Eylem Planı’nı hazırlamak için oluşturulan teknik ekip, 3-5 Eylül 2014 tarihlerinde Italya’nın Torino kentinde bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)  Uluslararası Eğitim Merkezi’nde yapılan “Cinsiyet ve İstihdam Politikaları Kursu”na katıldı.

Üç gün süren eğitim kursu ağırlıklı olarak “İstihdamda ve İşgücü Piyasasında Cinsiyet Konularına İlişkin ILO Politikaları Kaynak Rehberi” ile ilgili eğitim materyalleri baz alınarak hazırlandı.

Eğitim kapsamında Ulusal Teknik Ekip Üyeleri; cinsiyet ve istihdam; iş piyasası temel göstergeleri; cinsiyetin istihdam politikalarına dahil edilmesi;  sosyal koruma, annelik ve kadın istihdamı; kadın girişimciliği; iş piyasası politikaları ve işgücü göç politikaları ile Türkiye özelinde cinsiyete ilişkin ulusal istihdam eylem planı politika önceliklerini oluşturmak gibi bir dizi temel konuda eğitim almıştır.

Eğitim kursunun, kimi metodolojiler ve temel konularda bilgi sağlamak suretiyle  Ulusal Teknik Ekibin kadın istihdamına ilişkin Ulusal Eylem Planını hazırlamasına yardımcı olması öngörülmektedir.

“Kadınlar için Daha Çok ve  Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülmekte ve projenin finansmanı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç tarafından sağlanmaktadır.