Ulusal Teknik Ekip ILO Projesi kapsamında hazırlanacak Türkiye’nin ilk kadın istihdamı Eylem Planını tamamladı

UTE TOPLANTISI FAVILO Türkiye Ofisi’nin “Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler” projesi kapsamında Türkiye’nin kadın istihdamına ilişkin ilk Eylem Planını hazırlamak için oluşturulan Ulusal Teknik Teknik (UTE) 23 Aralık 2015’te Ankara’da bir araya gelerek taslak Eylem Planına son şeklini verdi.

Eylem Planı, yaklaşık yirmi ilgili kurum ve kuruluş temsilcisinden oluşan UTE tarafından Haziran 2014 – Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda ve tüm bu yetkililerinin katkıları ile ortak karar doğrultusunda hazırlanmıştır.

Ankara’da yapılan toplantıda kararlaştırılan yol haritasına göre, UTE üyelerinin Eylem Planı’nı kendi kurumlarındaki ilgili birimlerle paylaşması ve bu görüşler neticesinde taslak Eylem Planına en son şeklinin verilerek sonrasında Ankara’da tüm ilgili paydaşların katılımıyla kamuoyuyla paylaşılması planlanmıştır.

“Kadınlar İçin Daha Çok ve İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” Projesi Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç finansmanı ile yürütülmektedir.