Uluslararası Toprak Yılı (FAO) Türkiye’de kutlandı

51945’te yürürlüğe giren Toprak Kanunu çerçevesinde Haziran ayının 11’ini izleyen hafta resmi olarak toprak haftası olarak kutlanıyor. Birlemiş Milletler’in 2015’i Uluslararası Toprak Yılı ilan etmesiyle birlikte FAO ve paydaşları toprakların önemine dikkat çekmek ve Türkiye’nin toprak durumu hakkında bir tartışma platformu oluştumak için toprak haftası içinde bir araya geldiler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye Toprak Bilimi Derneği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve TEMA, toprakları iklim değişikliği, gıda güvenliği ve sosyoekonomik açıdan ele alan ve Türkiye’deki toprak koruma kanunu masaya yatıran bir sempozyum düzenlediler.

Toprakların iklim değişikliğine uyum sağlama ve gıdanın temeli olma konusundaki rolüne dikkat çeken FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Akın, dünyadaki sağlıklı toprakların giderek yükselen bir tehdit altında olduğunu söyledi. Akın, “küresel toprak kaynaklarımızın yüzde 33’ü bozuluma uğramış durumda. 1 cm toprağın oluşması için 1000 sene gerekiyor ve aynı toprak çok daha hızlı bir şekilde kolayca bozuluma uğrayabiliyor.”dedi.

Toprağın uluslararası çerçeveden tartışıldığı bölümde, FAO’nun arazi ve su uzmanı Ines Beernaerts sunumunda, FAO’nun uluslararası toprak girişmi olan Küresel Toprak Paydaşlığı’na yer verdi. FAO ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu kapsamda, toprakları yerel, bölgesel ve küresel düzeyde korumak  ve bu konuda somut adımlar atabilmek amacıyla çalışma planının geliştirilmesi alanında işbirliği yapıyor. Bunun yanında, FAO-Türkiye Ortaklık Programı altında bulunan ve Türkiye’deki toprak verilerinin kalitesini ve mevcudiyetini arttırmayı hedefleyen projede toprak konusundaki işbirliği daha da ileri bir düzeye taşınmış durumda.

Toprak sempozyumu takiben Ziraat Mühendisleri Odası’nda düzenlenen basın toplantısında toprakların erozyondan, kirlilikten ve şehirleşmeden kaynaklı sürdürülebilir olmayan yöntemlerin yaygınlığına dikkat çekildi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakütesi Dekanı Gökhan Söylemezoğlu’nun okuduğu ortak basın açıklamasında ülkesel ve bölgesel düzeyde giderek azalan tarım arazilerine dikkat çekildi.