Uluslararası Toprak Yılı’nın kapanışı Türkiye’de gerçekleşti

FAO-2Uluslararası Toprak Yılı, Türkiye’de toprakların önemini vurgulamak için birçok fırsat yarattı. “Sağlıklı hayatlar için sağlıklı topraklar” sloganıyla bu yılı teşvik etmek için öncü olan FAO Türkiye, resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektörü faaliyelere dahil ederek daha verimli gıda sistemleri, iyileştirilmiş kırsal geçim kaynakları ve sağlıklı çevre için sürdürülebilir toprak yönetiminin savunulabileceği bir platform sundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5 Aralık Dünya Toprak Günü’ndeki konuşmasında FAO Orta Asya Altbölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji, “Topraklar konusunda farkındalık yaratmak en temel sorumluğumuz. Toprağa hak ettiği özeni göstermedikçe sürdürülebilir kalkınmayı başarmamız olanaksız.” dedi.

Toprak yılının hedeflerinden biri olan toprak bilgi sistemlerini ve takibini geliştirmek, FAO-Türkiye Ortaklık Programı’nın ulusal projelerinden birinde gerçekleşme şansı buldu. Haziran ayında başarıyla tamamlanan projede Türkiye’nin toprak özelliklerini içeren haritalandırma çalışması yapıldı.

Proje, toprak organik karbon, toprak verimliliği ve kimyasal gübre tüketiminin potansiyel kullanımına ilişkin seviyelerin takibini kolaylaştıracak. Bakanlık’ın toprak örneklerinden oluşan arşiviyle birlikte FAO’nun teknik desteğinin yardımıyla oluşan haritalandırma çalışması, çiftçilerin ve politika yapıcıların kullanımına açık olmakla birlikte ulusal iklim değişikliği eylem planlarının şekillenmesine büyük katkı sağlayabilir.

Kasım ayında gerçekleşen “Ben Geleceğimi Koruyorum”  adlı sosyal sorumluluk projesi ise ilkokul öğrencilerini toprak ve suyun hayatiliği konusunda eğitmeyi amaçlıyor. Kampanya, Uluslararası Toprak Yılı vesilesiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklığında başlatıldı.  FAO Türkiye, kampanyanın ilk yılında yedi şehirdeki okullara dağıtılacak olan eğitim materyaline teknik ve görsel destek vermeye devam ediyor. Projenin, ikinci senesinde 30 adet büyükşehirde yürütülmek üzere genişletilmesi planlanıyor.