Yargıda Şeffaflık Bildirgesi Asya Ülkeleri tarafından İstanbul’da kabul edildi

judicial summitİstanbul’da düzenlenen İkinci Yüksek Mahkemeler Zirvesi, uluslararası topluluk tarafından onaylanan ilk yargıda şeffaflık ilkeler seti olan İstanbul Bildirgesi’nin kabul edilmesi ile son buldu.

20-21 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen İkinci Yüksek Mahkemeler Zirvesi’nde yargı süreçlerinde şeffaflığın önemi tartışıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi işbirliğinde düzenlenen İkinci Yüksek Mahkemeler Zirvesi’nde yargıda şeffaflık teması ele alındı.

Zirve, on üç Asya ülkesinden Yüksek Yargı Mahkemesi Başkanlarını ve hâkimlerini bir araya getirerek, yargı süreçlerinde şeffaflığın tesisi için ulusal ve uluslararası bilgi, deneyim, en iyi uygulamalar ve edinilen derslerin paylaşıldığı bir platform görevi gördü.

Zirve süresince katılımcılar çok katmanlı bir kavram olan yargıda şeffaflığın temel unsurlarını inceledi.

Sonuç: İstanbul Bildirgesi

Yüksek Mahkeme Başkanları ve hâkimlerini taslak bildirge metninin incelenmesi için bir araya getiren Zirve sonunda, Asya kıtasından on üç Yüksek Mahkeme Başkanı ve hâkimi İstanbul Bildirgesi’ni kurumsal ölçekte kabul etti.

Uluslararası platformda türünün ilk örneği olan Bildirge, yargıda şeffaflık konulu 15 ilke ve ilgili yorumdan oluşuyor.

Bildirgenin Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin yanı sıra İnsan Hakları Konseyi’nce de kabul edilmesi süreci 2014 yılında başlatılacak.

İtibar tesisi aracı olarak yargıda şeffaflık

Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Birleşmiş Milletler Hâkim ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü Gabriela Knaul, Zirve’nin en önemli çıktısı olan yargıda şeffaflık konulu İstanbul Bildirgesi’nin dünyanın pek çok ülkesinde devam etmekte olan ve vatandaş katılımının güçlendirilmesi gereken yargı reformu süreçleri bağlamında çok önemli bir belge olduğunu vurguladı.

Yargıda şeffaflık konusunda güçlü işbirliği

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtayı ve Birleşmiş Milletler Türkiye Ülke Ofisi 2009 yılından bu yana Yüksek Mahkemelerin kurumsal ve idari kapasitelerinin uluslararası standartlar ile uyumlandırılması üzerine geliştirdikleri çalışmalar vesilesi ile güçlü bir işbirliğine sahip.

İlki 2010 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Yüksek Mahkemeler Zirvesi serisi bu işbirliğinin bir parçası olup, ulusal ve küresel seviyede hesap verilebilir ve şeffaf yargı sistemlerinin inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.