Zirai ilaçlarla ilgili yasaların yenilenme ihtiyacı giderek büyüyor

UTF /AFG/049/AFG  - Facilitating Partner to Support Integrated Pest Management under the Emergency Horticulture Livestock Project (IPM -Horticulture). To regularize the utilization of pesticides through a controlled registration process (to enable authorities to exercise control over quality, use levels, claims, labelling, packaging and advertising of pesticides).FAO ve WHO zirai ilaçlarda düzenleme ve etiketleme konularını işleyen güncellenmiş ilkelerini yayınladı.

BM’nin gıdadan sorumlu örgütü FAO, “Zirai İlaçların Kullanımı ve Dağıtımı Hakkında Uluslararası Düzenleme”ilkelerinin yayınlanmasından yaklaşık 30 yıl sonra, zirai ilaç yönetimleriyle ilgili düzenleyici çerçevelerin ülkeler tarafından yenilenmesi gerektiği konusunda çağrı yaptı.

FAO’nun tarım ve tüketici güvenliğinden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ren Wang, “Düzenlenme yayınlandığından beri çok önemli başarılar kaydedilmesine rağmen bugünün sorunlarıyla mücadele etmek için zirai ilaç yönetimiyle ilgili ulusal düzenlemelerin birçoğunun yenilenmeye ihtiyacı var.” dedi.

Bugün, zirai ilaçların sağlığa ve çevreye uzun vadeli etkileri olduğu biliniyor, yeni uluslararası anlaşmalar devrede ve zirai ilaçların iyi yönetilememesinin ticarete ve tarımsal üretime olumsuz etkisi geniş çevrelerce kabul edildi. Wang yaptığı açıklamada, 80’ler ve 90’larda yapılan düzenlemelerin sağlık açısından yeniden gözden geçirilerek çevreyi ve insanı etkili olarak koruduğundan emin olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Wang, zirai ilaçların küresel düzeyde kullanımının son 30 senede artmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. Son 15 senede küresel zirai ilaç piyasasının büyüklüğü ikiye katlandı ve yıllık satışları 50 milyar doları geçti.

Düzenlemeler ve etiketlemede yeni ilkeler

Bu sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeni gelişmeleri ve kaygıları dikkate alarak zirai ilaç düzenlemeleri ve etiketlenme konularında yenilenmiş başvuru kaynaklarını yayınladı.

Gözden geçirilen ilkeler, ulusal düzeyde zirai ilaçlar konusunda yasal çerçevelerin unsurlarını ayrıntısıyla açıklıyor ve hükümetlerin zirai ilaçların düzenlenmesinden sorumlu birimleri için bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor.

Yenilenen ilkeler, özellikle gelişmekte ya da geçiş ekonomisinde olan ülkelerdeki zirai ilaçların düzenlenmesinden sorumlu, ilkeleri ortaya çıkarmak ya da gözden geçirmekle yükümlü birimleri hedefliyor. İnsan sağlığını korumak ve olumsuz çevresel etkileri önlemek için zirai ilaçların etiketlenmesi kritik bir öneme sahip. Zira; etiketler ürünlerin yasal ve doğru olarak nasıl kullanılması gerektiğini, potansiyel riskleri ve önlemleri, zehirlenmelere ve ilacın başka alanlara yayılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Wang, “İnsan sağlığını ve çevreyi daha iyi koruyabilmek ve tarımı daha sürdürülebilir kılabilmek adına FAO, tüm ülkelerin kendi zirai ilaç düzenlemeleri ve etiketleme kurallarını bu ilkeleri göz önüne alarak incelemeyi teşvik ediyor.” dedi.

“Vahşi Batı”ya düzen getiren ilkeler

Wang, “1985’te yayınlanan Uluslararası Zirai İlaçlarının Kullanımı ve Dağıtımı Hakkında Uluslararası Düzenleme’ye o zamanlar var olan “Vahşi Batı” durumuna bir düzen getirmek için ihtiyaç duyulmuştu. Birçok ülke, zirai ilaçların kontrolü hakkında bir düzenlemeye sahip değildi, yanlış kullanımdan kaynaklanan sağlık ve çevre sorunları ise yaygındı” dedi. “Bunun bedelini en ağır ödeyenler ise bilgiye, eğitime ve korumaya erişimi olmayan milyonlarca yoksul çiftçi oldu.”

Düzenleme, en son 2013’te Zirai İlaç Yönetimi Hakkında Düzenleme adıyla yenilendi. FAO’nun yardımcı ilkeleri, politika çalışması ve saha programları, hükümetler ve özel sektör için zirai ilaç kontrolünde uluslararası bir referans çerçevesi oluşturdu.

Bugün, neredeyse tüm ülkelerin zirai ilaç düzenlemeleri mevcut ve ürünler daha iyi etiketlenmiş durumda. Birçok ülkede toksik özellikleri üst düzeyde olan zirai ilaçlar piyasadan çıkartıldı ve tarımda kimyasal kullanımına karşılık Entegre Mücadele gibi doğal yöntemlerin tercih edildiği alternatif yaklaşımlar gittikçe benimsenmeye başlandı.

Önemli gelişmelere rağmen hala atılması gereken adımlar var. FAO, zirai ilaç düzenlemelerini güçlendirmek ve zirai ilaçlara bağımlılığı azaltmak için entegre zararlı yönetimini teşvik ediyor, bu doğrultuda ülkeleri ilerlemeleri için destekliyor.

FAO, aynı zamanda insan sağlığına ve çevreye yönelttiği risklerden dolayı yüksek tehlike içeren zirai ilaçları tespit etmek amacıyla hükümetlerin onaylı zirai ilaç listelerini gözden geçirmelerini desteklemek için ülkelere rehberlik ediyor.